Onderzoek

Hertentamen?

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 08-09-2022 Gewijzigd op 14-09-2022
Wie kan herkansen, leert minder hard.

Rob Nijenkamp nam de proef op de som bij ruim tweehonderd eerstejaars psychologie en zag dat ze inderdaad gevoelig bleken voor deze prikkel. Als er een herkansing is, studeren ze minder hard voor de eerste ronde. Daarom is het beter voorwaarden te verbinden aan herkansingen, zoals een minimaal cijfer (onder de 4 moet je het hele vak overdoen). Ook wordt de prikkel zwakker als de herkansing pas na enkele weken is.

Rob Nijenkamp, The Psychology of Resit Exams: How the Opportunity to Resit Influences Study-Time Investments for a First Exam. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, 2022.

 

Dit artikel verscheen in Didactief, september 2022.

Click here to revoke the Cookie consent