Nieuws

Handtekeningen voor Nederlands onderwijs in het buitenland

Tekst Redactie Didactief
Gepubliceerd op 26-06-2013 Gewijzigd op 25-10-2016
De stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) heeft 20.000 handtekeningen overhandigd aan de commissie OCW van de Tweede Kamer. Daarmee wil de stichting voorkomen dat de volledige subsidie aan het Nederlands onderwijs in het buitenland vanaf 2014 wordt stopgezet, zoals het Ministerie van OCW van plan is.

Door de bezuiniging zouden 200 Nederlandse scholen in 80 landen worden getroffen. Zonder de subsidie dreigt een groot aantal van deze scholen de deuren te sluiten. Daardoor zullen veel Nederlandse kinderen die in het buitenland wonen niet langer de mogelijkheid hebben onderwijs te volgen in hun eigen taal. Deze kinderen keren terug in Nederland met een taalachterstand, aldus de NOB.

Click here to revoke the Cookie consent