Onderzoek

Hallo laagseizoen!?

Tekst Eline Geus
Gepubliceerd op 27-07-2016 Gewijzigd op 07-11-2016
Wat vinden ouders en leraren van flexibele onderwijstijden? Staan zij achter de invoering of zien zij vooral nadelen? Als aanvulling op het experiment Flexibilisering van de Onderwijstijd vroeg OCW Bureau Regioplan onderzoek te doen naar het draagvlak onder ouders en leraren. De meningen blijken verdeeld.

Ouders in dubio
Van de 500 deelnemende ouders is 39% voor en 36% tegen flexibele onderwijstijden. Twee ongeveer even grote groepen dus. Een kwart van de ouders had geen mening. Opvallend is dat het geen verschil maakt hoeveel uur de ouder werkt, wat het opleidingsniveau of het inkomen is. Ouders die veel werken zien flexibele onderwijstijden dus niet vaker als iets positiefs.
De helft van de ouders vindt het belangrijk bij de keuze voor een school of deze flexibele onderwijstijden biedt. De helft van de ouders die negatief tegenover flexibele onderwijstijden staan zou hun kind naar een andere school laten overstappen als de school dit zou invoeren. Daartegenover zou een kwart van de voorstanders hun kind juist laten overstappen naar een school die flexibele tijden invoert.
Wat maakt ouders dan positief of negatief gestemd? Voordelen die ze noemen zijn het zelf bepalen wanneer ze op vakantie gaan (hallo laagseizoen!), het makkelijker afstemmen van werk- en schooltijden en meer geïndividualiseerd onderwijs. Maar flexibele onderwijstijden zouden ook onrust met zich mee kunnen brengen. Sommige ouders noemen juist als nadeel een slechtere afstemming tussen werk- en schooltijden. Zij hebben misschien niet begrepen dat de ouder in overleg met de school de onderwijstijden kan bepalen. De enquête kon misschien toch wat duidelijker. Tot slot noemen sommige ouders als nadeel dat flexibele onderwijstijd veel van leerkrachten vraagt.

Leraren zijn verdeeld
Ook de leraren zijn niet overduidelijk voor of tegen flexibele onderwijstijden. Van de 988 leraren die deelnamen aan de online enquête staat ongeveer 40% er positief en ongeveer 40% er negatief tegenover. Van de tegenstanders zou de helft overwegen op een andere school te gaan werken als de eigen school flexibele onderwijstijden zou invoeren. Van de voorstanders zou 13% overwegen om op een school te gaan werken die juist wel flexibele onderwijstijden hanteert.
Maar wat heb je als leraar nou aan flexibele onderwijstijden? Is het niet vooral handig voor ouders? Nou nee, ook leraren zien voordelen. Een voordeel dat veel genoemd wordt is dat het ook voor hen makkelijker wordt om privé en werk op elkaar af te stemmen, bijvoorbeeld door de werktijden op die van de partner af te kunnen stemmen of makkelijker een doktersbezoek in te kunnen plannen. Leraren zien ook kansen om meer gepersonaliseerd les te geven en om meer samen te werken met andere collega's. Maar er zijn ook leraren die juist denken dat het lastiger wordt om samen te werken met collega's: zie nog maar eens een vergadering in te plannen als iedereen op verschillende tijden en dagen werkt. Zo zijn de meningen ook verdeeld over werkdruk: zal die afnemen door een betere spreiding of toenemen door meer administratieve rompslomp? Een ander nadeel dat genoemd wordt is dat de klas vaak incompleet zal zijn, waardoor er onrust kan ontstaan en er minder samenhang in de groep zal zijn.
Zowel ouders en leraren zien dus voor- en nadelen. De groepen voor- en tegenstanders zijn ongeveer even groot. Er is wel draagvlak, maar lang niet alle ouders en leraren zijn voor. Het invoeren van flexibele onderwijstijden lijkt kortom een kwestie van maatwerk per school. Wat zou het draagvlak zijn op jouw school? Mail hoe jij er over denkt aan redactie@didactiefonline.nl.

Lees hier het volledige rapport van Regioplan.

Verder lezen

1 Flexibel omgaan met onderwijstijd
2 Onderwijsinspectie over flexibele onderwijstijden

Click here to revoke the Cookie consent