Nieuws

Gezocht: wiskundedocenten

Tekst NVvW en FI
Gepubliceerd op 19-05-2020 Gewijzigd op 19-05-2020
Werk je bij een school en zou je graag de hulp of begeleiding van een onderzoeker inschakelen? Of ben je onderzoeker en heb je een bijzonder onderzoeksproject voor scholen in de aanbieding? Stuur je oproep naar redactie@didactiefonline.nl o.v.v. Didactief Dating.


Na de sluiting van de middelbare scholen hebben wiskundedocenten massaal en in hoog tempo vormen van afstandsonderwijs ontwikkeld. De Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVVW) en het Freudenthal Instituut (FI) willen in samenwerking met partners uit Duitsland en Vlaanderen in kaart brengen hoe wiskundeonderwijs er op afstand uitziet. Het gaat om de ervaring van docenten en leerlingen.

Voor ons onder­zoek vragen wij u om voor ons een online vragen­lijst in te vullen. Wij zouden dat zeer op prijs stellen; het invul­len van de vragen­lijst kost u hoog­stens een kwar­tiertje. Als belo­ning sturen wij u na afloop graag het rapport met onze bevin­dingen toe. Omdat we ook geïnte­res­seerd zijn in de bele­ving van uw leerlin­gen, probe­ren we via u ook uw leerlin­gen te berei­ken. In de vragen­lijst vindt u daar meer informa­tie over. Ga direct naar de vragenlijst. 

 

Click here to revoke the Cookie consent