Recensies

Boekentips over differentiatie

Tekst Paulien de Jong
Gepubliceerd op 20-10-2012 Gewijzigd op 21-12-2017
Welke boeken kun je lezen om je te verdiepen in differentiatie? In de special 'Zie jij het verschil?' vind je deze boekentips.

vijf rollen van de leraarRollen en gedrag
Het boek De vijf rollen van de leraar van Martie Slooter beschrijft voor elke rol (gastheer, presentator, didacticus, pedagoog, afsluiter) op concrete, praktische wijze welk gedrag een effectieve leraar wel én niet vertoont. Ook worden suggesties gegeven van manieren waarop de leraar zich de rollen, en het gedrag daarbij, kan
eigen maken.
www.cps.nl/vijfrollen

activerende didactiekMotiveren doe je zo!
Hoe motiveert u leerlingen, zodat ze actief en betrokken zijn bij de leerstof? Hoe zorgt u ervoor dat ze goed samenwerken, naar elkaar luisteren en daardoor leren? Antwoorden op die vragen vindt u in het Basisboek Activerende didactiek en samenwerkend leren van Carel van der Burg ea.
www.cps.nl/adsl

Dit artikel verscheen in de special 'Ziet u het verschil?' over differentiëren. Deze special is gemaakt door de redactie van Didactief in samenwerking met CPS Onderwijsontwikkeling en advies. Een financiële bijdrage is geleverd door CPS. 

Deze special verscheen in Didactief, oktober 2012.

Verder lezen

1 Ziet u het verschil?

Click here to revoke the Cookie consent