Onderzoek

Gender in de rekenles

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 07-05-2013 Gewijzigd op 21-06-2017
Beeld Tom van Limpt
Voor de rekenprestaties van meisjes maakt het uit wie er voor de klas staat: een man, een vrouw met en een vrouw zonder wiskundige bagage. 

Er is de laatste jaren veel gezegd en geschreven over het negatieve effect van (te veel) vrouwelijke leerkrachten op de prestaties van jongens. Uit Amerikaans onderzoek, gepresenteerd tijdens het jaarcongres van de American Economic Association, blijkt nu dat niet zozeer de jongens, als wel de meisjes gevoelig zijn voor het geslacht van de leraar. Althans in de rekenles. Onderzoekers van het Claremont McKenna College (Californië) hebben de leerprestaties van ruim 1600 leerlingen uit groep 3 tot en met groep 7 van basisscholen bekeken en die vergeleken met kenmerken van hun, stuk voor stuk ervaren, leerkrachten.

Wat bleek? Meisjes die les kregen van een juf die wiskundig van wanten weet, rekenden aan het eind van het schooljaar beter dan meisjes met een juf die weinig wiskundige bagage heeft of van een man (ongeacht diens wiskundige bagage). Ze rekenden ook beter dan de jongens in hun klas. Bij de jongens zijn geen verschillen gevonden. 

De onderzoekers vonden geen verschillen in manieren van lesgeven tussen de juffen en meesters. Ze schrijven de bevindingen dan ook toe aan de invloed van gender: meisjes prenten zich in dat mannen beter zijn in rekenen dan vrouwen. Tenzij dus hun juf het tegendeel bewijst. Overigens konden de onderzoekers niet de omgekeerde stereotype aanwijzen, namelijk dat vrouwen beter zijn in taal. Ze vonden tenminste geen verschillen in leesprestaties. 

Heather Antecol, Ozkan Eren & I. Serkan Ozbeklik, ‘The Effect of Teacher Gender on Student Achievement: Math Anxiety in Elementary School Teachers and Stereotype Threat. Claremont McKenna College, 2012. 

Dit artikel verscheen in Didactief, juni 2013.

Click here to revoke the Cookie consent