Nieuws

Faits divers: Vaardig voor de groep

Tekst CED-groep
Gepubliceerd op 30-04-2013 Gewijzigd op 25-08-2017
Lees meer over vaardig voor de groep staan en het Passend Lesmodel.

Coming soon

Technieken uit het boek Teach Like a Champion blijken met aanpassingen goed bruikbaar in het onderwijs aan zeer moeilijke leerlingen. Vanaf april verschijnt daarom een zml-katern bij Teach. Bij het katern komt ook een dvd met  praktijkvoorbeelden uit het zml (so en vso) en een praktische uitwerking van de 49 technieken uit het boek. Hierbij is rekening gehouden met langzamer dan gebruikelijke spraaktaalontwikkeling, korte concentratieboog, cognitieve beperking, beperking op het gebied van sociaal-emotioneel functioneren en fysieke belemmeringen.

Verrassend verpakken

Lesgeven volgens het Passend Lesmodel saai? Volgens onderwijsadviseur Frank cadeauTeunissen doe je leerlingen een groot plezier door voorspelbaar te zijn in je lesstructuur en verrassend te zijn in je werkvormen. Drie tips bij de belangrijkste onderwijsbehoeften van het Passend Lesmodel:   

1 Bied structuur
In de introductiefase: Schrijf de lesonderdelen op het bord en maak duidelijke afspraken over wat leerlingen moeten doen zodra de les begint. Bij het inoefenen: Gebruik een beperkt aantal werkvormen dat leerlingen kennen. Tijdens de verwerking: Laat een leerling aftekenen welke stap hij heeft afgerond.

2 Geef leerlingen verantwoordelijkheid
In de introductiefase: Bied opgaven die leerlingen zelfstandig kunnen oplossen. Bij het inoefenen: Laat leerlingen zelf hun werk plannen en controleren. Tijdens de verwerking: Stimuleer een leerling die te snel om hulp vraagt eerst zelf na te denken.

3 Stimuleer zelfvertrouwen
In de introductiefase: Bespreek wat de leerlingen al kunnen en kennen over het lesdoel. Bij het inoefenen: Laat leerlingen kiezen uit vertrouwde werkvormen. Tijdens de verwerking: Geef complimenten waarbij je duidelijk benoemt wat de leerling goed doet.

Checklist moeilijke groepen

Bij een moeilijke groep is volgens onderwijsadviseur Hannie Dorr vaak sprake van een mix van school-, leraar- en kindfactoren. ‘Er zijn moeilijke groepen die bij een heel goede leraar niet “moeilijk” zijn. Maar ook goede leraren ervaren dat een goede sfeer in de ene groep veel eenvoudiger te realiseren is dan in een andere groep.’

Schoolfactoren:

  • Onduidelijke leiding

  • Geen duidelijk pedagogische visie en beleid, waardoor leraren zich alleen voelen staan

  • Geen structurele pedagogische aanpak waar je alle leraren en leerlingen op kunt aanspreken (de Vreedzame school en/of -wijk)

  • Veel wisselingen en invallers in de groep

Leerkrachtfactoren:

  • Slechte relatie met leerlingen

  • Onduidelijkheid over wat je van leerlingen verwacht

  • Niet bewust zijn van het feit dat prettig gedrag geleerd moet worden (zie ook Teach-technieken)

  • Gebrek aan overwicht

Kindfactoren:

  • Slechte onderlinge relatie tussen de kinderen. Soms vetes in de buurt die de school binnenkomen

  • Kinderen met gedragsproblemen

Vaardig voor de groep betekent…

‘Dat je er staat voor alle kinderen’
Paul Roelofse, leraar groep 8, Julianaschool, Rhoon

‘Meer uit mijn onderwijs halen’
Wim Pelikaan, directeur Julianaschool, Rhoon

‘Veel vragen van jezelf, zodat je voor kinderen het verschil kunt maken’
Carla van Doornen, adviseur CED-Groep

‘Nooit uitgeleerd zijn, altijd in beweging blijven’
Marike Hollemans, leraar Auris Hildernisseschool, Rotterdam

‘Zorgen dat iedere les de moeite waard is en leerlingen zeggen: “Nu heb ik dit geleerd’
Tiny Uijttewaal, rector Sint Bonifatiuscollege, Utrecht

‘Kinderen met passie blijven boeien’
Emiel Holtermann, directeur Paulusschool, IJsselstein

Dit artikel is onderdeel van de Didactief-special Vaardig voor de groep (april 2013), die tot stand is gekomen in opdracht en met financiële bijdrage van CED-groep.

Verder lezen

1 Vaardig voor de groep

Click here to revoke the Cookie consent