Nieuws

Eén programmaraad voor onderwijsonderzoek

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 08-09-2020 Gewijzigd op 08-09-2020
Beeld Shutterstock
Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) vervangt zijn drie programmaraden door eentje: de Prowo. Daarnaast is een Kennisbenuttingscommissie ingesteld.  

Sinds 2012 is NRO de spelverdeler voor programmering en financiering van onderwijsonderzoek. Tot voor kort kende NRO daartoe drie programmaraden: voor fundamenteel, beleidsgericht en praktijkgericht onderzoek. Een van de aanbevelingen uit het evaluatierapport (2018) was om de gehanteerde driedeling in programmaraden los te laten. Beter zou het zijn, aldus de evaluatiecommissie, om te werken met meerjarige thematische programmering waarin langlopende  onderzoeken gecombineerd  worden  met  kortlopende onderzoeken. ‘Hierdoor kan per thema gekeken worden wat er nodig is en wordt voorkomen dat vooraf schotten worden gezet. Er kunnen combinaties worden gemaakt waardoor er meer synergie ontstaat tussen de soorten onderzoek.’
Het NRO heeft deze aanbeveling inmiddels uitgevoerd. Per 1 september 2020 is er één Programmaraad voor Onderwijsonderzoek, kortweg Prowo. De leden zijn afkomstig uit de diverse terreinen van onderzoeken en gaan zich bezighouden met de ontwikkeling van een landelijke kennisagenda en een meerjarige NRO-programmering voor onderwijsonderzoek.
Een andere taak van het NRO is het verbinden van theorie en praktijk. Om de toepassing van  onderwijsonderzoek nog beter aan te jagen heeft het NRO een Kennisbenuttingsraad ingericht. 

Click here to revoke the Cookie consent