Onderzoek

Drie vragen aan… Tijana Breuer

Tekst Monique Marreveld
Gepubliceerd op 12-05-2022 Gewijzigd op 18-05-2022
Tijana Breuer is een van de initiatiefnemers van Ontwikkelkracht, dat het onderwijs evidence-informed helpt verbeteren.

Ontwikkelkracht ontvangt binnenkort 332 miljoen euro subsidie om het onderwijs evidence-informed te helpen verbeteren. Waarom is dit initiatief zo hard nodig?
‘De basisvaardigheden van Nederlandse leerlingen gaan achteruit, de kansenongelijkheid stijgt en er is een kwantitatief en kwalitatief lerarentekort. Tegelijkertijd zijn er veel innovatieve scholen, met verschillende concepten en profielen. De vraag is: dragen die voldoende bij aan kwaliteitsverbetering? Ontwikkelkracht wil wetenschappelijke en praktijkkennis beter met elkaar verbinden en samen met scholen aan duurzamer innovatie en onderwijsverbetering werken. Wat we in het onderwijs doen, kan nog meer gestoeld zijn op wetenschappelijke inzichten die effectief vertaald zijn naar de praktijk, samen met leraren en schoolleiders.’

Waar gaat het geld van Ontwikkelkracht naartoe?
‘We gaan gratis trajecten bieden waarin scholen hun onderzoeks- en verbetercultuur leren ontwikkelen en versterken. Het NRO krijgt extra middelen om wetenschappelijke kennis te vertalen in toolkits, praktijkkaarten en leidraden. Scholen die meedoen aan ons onderzoeksscholennetwerk worden vergoed en kunnen zo andere scholen helpen door ze te trainen en coachen. Doel is een lerend ecosysteem, waarin we gezamenlijk problemen analyseren en oplossingen zoeken en evalueren. Dit is een historische kans om een kennisinfrastructuur te bouwen voor scholen en ze minder afhankelijk te maken van die hele private schil die er nu ontstaan is.’

Wat gaan de scholen hiervan merken?
‘Scholen zijn broedplaatsen voor innovatie, ze hebben vaak waanzinnig goede ideeën die we willen ontsluiten middels de labs om ze systematisch te onderzoeken en te ontwikkelen tot aanpakken waar iedereen iets aan heeft. Nu zien we soms dat de effectiviteit van een aanpak daalt als je die grootschalig uitrolt. Neem een tutoringprogramma, waarvoor je tutoren getraind hebt die het allemaal hartstikke goed doen. Du moment dat je tutoren nodig hebt voor heel Nederland, wordt de implementatie lastig. Hoe kunnen we nu zorgen dat implementatie van een aanpak straks ook grootschalig effect sorteert, wat zijn de werkzame elementen? Dat gaan we onder meer onderzoeken in thematische labs rond het lerarentekort en taalachterstanden.’

 

Tijana Breuer is onderwijsonderzoeker en directeur van Education Lab, een van de Ontwikkelkracht-partners. 

 

Dit artikel verscheen in Didactief, mei 2022.

 

* In een eerdere versie van dit artikel stond dat er 351 miljoen euro aan Ontwikkelkracht is toegekend, dit moet zijn: 332 miljoen euro (red.)

Click here to revoke the Cookie consent