Onderzoek

Drie vragen aan... Mirjam van der Ven

Tekst Masja Lebouille
Gepubliceerd op 23-05-2023 Gewijzigd op 04-08-2023
Mirjam van der Ven onderzoekt burgerschapsonderwijs binnen en buiten de schoolmuren bij het Lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling van Hogeschool Utrecht.

Volgens u kunnen leraren de omgeving van de school meer betrekken bij hun burgerschapsonderwijs. Waarom is dat belangrijk?
Kinderen leren niet alleen over burgerschap op school, maar ook thuis, op straat en in de sportclub. Voor leraren, pedagogen en welzijnswerkers ligt daar een kans om met elkaar samen te werken. Uit onderzoek weten we dat kinderen die opgroeien in een buurt waarin mensen samenwerken, het in elk opzicht beter doen. Helaas lukt dat vaak nog niet, en moeten leraren bijvoorbeeld zelf een manier bedenken om gevoelige thema’s in de klas te bespreken. Of proberen ze een leerling met moeilijk gedrag in hun eentje te helpen. In de studie Bruggenbouwers en Grensverleggers onderzoeken we hoe professionals rondom de school, de wijk en het gezin meer met elkaar kunnen samenwerken. We hebben leernetwerken gevormd, waarin we ons met studenten uit verschillende domeinen verdiepen in vraagstukken uit de praktijk. Zo ontmoeten ze elkaar al vroeg en wordt elkaar opzoeken straks gemakkelijker.’

Om wat voor vraagstukken gaat dat dan? 
Neem bijvoorbeeld de week van de lentekriebels, die dit jaar veel reuring gaf op sommige scholen. Via sociale media werd desinformatie verspreid en ouders protesteerden over de lesstof. Stel je voor dat scholen er bij zulke thema’s niet meer alleen voor staan, maar hulp krijgen van pedagogen, dramatherapeuten of sociaal werkers uit de buurt. Er is bij hen veel kennis over het omgaan met gevoelige onderwerpen. De wil om samen te werken is er vaak al, maar vaak is dat eerst een beetje ongemakkelijk. Het is daarom belangrijk dat iedere professional zich erkend voelt in zijn expertise.’

Wat adviseert u leraren die denken: die samenwerking wil ik ook?
‘Ga na met wie in je team je meer zou kunnen samenwerken. De sportdocent of docent beeldende vorming kijkt bijvoorbeeld vaak met een andere blik naar leerlingen en heeft een ander netwerk. En zoek ook zoek vooral naar contacten buiten de schoolmuren. Door de hoge werkdruk in het onderwijs komen veel leraren daar nu niet aan toe, terwijl zo’n samenwerking op termijn juist werk uit handen neemt.’

Het project Bruggenbouwers & Grensverleggers startte in september 2022 en heeft een looptijd van drie jaar.
 

Dit artikel verscheen in de OCW-special burgerschapsonderwijs van Didactief, mei 2023.

Verder lezen

1 Special: Burgerschapsonderwijs

Click here to revoke the Cookie consent