Interview

Drie vragen aan Kim Dirkx

Tekst Nick van Schaik
Gepubliceerd op 30-06-2014 Gewijzigd op 21-11-2018
Kim Dirkx, toetsdeskundige bij de Open Universiteit en Fontys Educatief Centrum, die in haar proefschrift Putting the Testing-Effect to the Test stelt dat het tussentijds toetsen van leerlingen in het voortgezet onderwijs tot betere resultaten leidt bij de eindtoets.

Wat maakt tussentijds toetsen belangrijk?

‘Met het maken van toetsen halen leerlingen informatie op uit hun geheugen. Hoe vaker dit gebeurt, hoe beter. In het voortgezet onderwijs blijkt dat tussentijds toetsen leidt tot het beter onthouden van feiten. Ook de toepassing van kennis verbetert. Door herhaaldelijk te toetsen halen leerlingen meerdere keren de informatie op en dat ophalen versterkt het geheugen. Hierdoor krijgen ze tevens inzicht in wat belangrijk is (de antwoorden op de toetsvragen) en inzicht in hun eigen kennisniveau.’

Wat betekent dit voor de onderwijspraktijk?

‘Het feit dat tussentijds toetsen de prestaties van leerlingen verbetert, is al eerder aangetoond in laboratoriumsituaties. In een klassensetting is er echter nog weinig tot niets onderzocht. Nu dus wel. Zowel op middelbare scholen in Nederland als Duitsland blijkt dat tussentijds toetsen een effectieve leerstrategie is. Toets de stof op verschillende momenten en met verschillende vragen. Een opmerking voor de docenten: doe het wel op een leuke en speelse manier. Begin of eindig elke les bijvoorbeeld met multiple-choice-vragen over de betreffende lesstof.’

Zijn er richtlijnen voor het inzetten van tussentijdse toetsen?

‘Ja. Concentreer je niet alleen op feiten, maar ook op de toepassing van kennis. Laat leerlingen zelfstandig kijken naar goede en foute antwoorden van eerdere toetsen. Feedback is belangrijk. Zorg ook voor overlap tussen de tussentijdse toetsen en de eindtoets; pas de formulering van de vragen aan, maar laat de toetsinhoud hetzelfde. Tenminste, als je wilt dat leerlingen de getoetste informatie voor de eindtoets onthouden. Toets je de leerlingen op heel andere informatie, dan werkt het niet. Maak leerlingen daarnaast bewust van de mogelijkheden van tussentijds toetsen voor hun ontwikkeling. Dat maakt de leerstrategie nog effectiever.’

Dit artikel is eerder verschenen in Didactief, juni 2014

Click here to revoke the Cookie consent