Interview

Drie vragen aan Alfons ten Brummelhuis

Tekst Monique Marreveld
Gepubliceerd op 24-05-2016 Gewijzigd op 12-09-2017
Afons ten Brummelhuis is coördinator van de Kennisrotonde, een online initiatief gericht op actuele, onderwijsgerelateerde kennisvragen. 

Wat is de Kennisrotonde eigenlijk?
‘De Kennisrotonde is een online loket voor de beantwoording van actuele kennisvragen uit en over het onderwijs. Leraren die snel kennis willen nemen van wetenschappelijk onderzoek, dat relevant is voor hun onderwijspraktijk, kunnen met hun vraag bij ons terecht. De Kennisrotonde is een initiatief van het ministerie van OCW, PO-Raad, VO-raad, MBO-Raad en de Onderwijscoöperatie. Het loket is ondergebracht bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).’

Wat voor vragen kun je eigenlijk kwijt bij de Kennisrotonde? Geef eens een voorbeeld?
We beantwoorden concrete en onderzoekbare kennisvragen, zoals: ‘Als je het rekenonderwijs rond tijd, geld en meten clustert, zoals gebeurt in de methode Reken zeker, behaal je dan betere resultaten?’ Maar ook strategische vragen: of het waar is dat een brede brugklas bijdraagt aan een effectieve selectie van leerlingen. En ook heel specifieke kennisvragen: helpt klappen in lettergrepen om foneembewustzijn bij jonge kinderen te ontwikkelen?’

Door wie worden de vragen beantwoord?
‘De vragen worden beantwoord door onze kennismakelaars in nauwe samenwerking met experts. De Kennisrotonde is ingericht als een virtuele organisatie. Dit wil zeggen dat deskundigen verspreid over het land in een digitale omgeving samenwerken aan de beantwoording van vragen. Er zijn ook al lokale samenwerkingsverbanden tussen scholen en onderzoeksinstellingen die een soortgelijke vraagbaakfunctie als de Kennisrotonde kennen. Vragen die lokaal niet goed te beantwoorden zijn, komen vervolgens terecht bij de Kennisrotonde. Mocht ook de Kennisrotonde geen antwoord vinden, dan proberen we de vraag te beantwoorden via lopend of nieuw onderzoek. Zo biedt de Kennisrotonde voor elke kennisbehoefte de juiste ‘afslag’ naar een antwoord. Op www.kennisrotonde.nl kun je online je vraag indienen en kennisnemen van al beantwoorde vragen. De Kennisrotonde hoopt hiermee op den duur meer dan alleen een vraagloket voor docenten, schoolleiders en -begeleiders te zijn, namelijk een actuele kennisbank van vragen en antwoorden.’

 

Dit artikel verscheen in de rubriek 'Drie vragen aan' in Didactief, mei 2016.
Kijk voor meer informatie op www.kennisrotonde.nl.

Click here to revoke the Cookie consent