Nieuws

Dekker waarschuwt scholen voor krimp

Tekst Jessie van den Broek
Gepubliceerd op 27-08-2015 Gewijzigd op 13-03-2017
Middelbare scholen zullen de komende jaren steeds meer te maken krijgen met dalende leerlingaantallen. Daarom is het belangrijk dat ze meer gaan samenwerken, schrijft staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens het ministerie van OCW zal het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs tussen nu en 2028 dalen met zo'n twaalf procent, oftewel 115.000 leerlingen. Scholen moeten zich daar beter op voorbereiden, vindt Dekker, omdat ze anders dreigen om te vallen. Om een goed onderwijsaanbod binnen de regio in stand te houden is het belangrijk dat scholen meer gaan samenwerken. Dat is vooral in het vmbo van belang, schrijft de staatssecretaris, omdat anders de basisberoepsgerichte leerweg op veel plekken dreigt te verdwijnen.

Het ministerie heeft procesbegeleiders aangesteld die schoolbesturen moeten begeleiden bij het nemen van maatregelen tegen de gevolgen van krimp. Scholen kunnen daar nog tot 1 januari 2016 subsidie voor aanvragen. Daarnaast gaat de staatsecretaris de verschillende samenwerkingsvormen tussen scholen inventariseren en is hij van plan de wet- en regelgeving aan te passen, zodat scholen meer ruimte krijgen om samen te werken.

De VO-Raad deelt Dekkers zorgen, maar vindt dat de aanpassing van de wet- en regelgeving te lang op zich laat wachten. In 2013 waarschuwde de raad al voor de gevolgen van krimp, maar sindsdien is er weinig veranderd. De VO-raad roept het ministerie dan ook op om op korte termijn de regels die samenwerking belemmeren (zoals de fusietoets en de 50%-regel) af te schaffen.

Meer informatie over krimp in het onderwijs is te vinden op www.leerlingendaling.nl

Click here to revoke the Cookie consent