Nieuws

Corona: onderwijstips

Tekst Monique Marreveld
Gepubliceerd op 07-04-2020 Gewijzigd op 01-04-2020
De coronacrisis heeft ongelooflijk veel energie losgemaakt. Talloze leraren gingen los: ze maakten en deelden online lesmateriaal. Met hulp van Twitter maken we de komende maanden een selectie voor je.

Basisonderwijs

De Alan Turingschool (po) in Amsterdam bereidt zich voor op alle scenario’s. Ze maakte een kwaliteitskaart met de eigen aanpak, informatie voor leraren, voorbeeldtaken en oefenmateriaal voor leerlingen, vragen die we onszelf moeten stellen en voorbeeldbrieven voor ouders. KomenskyPost verzamelde tien praktische tips, waaronder de praktijkervaring van een Nederlandse lerares in Beijing (China). Zij geeft al meer dan een maand les aan haar leerlingen die niet meer op school zijn. Handig op klasniveau. Ook verschillende schoolbesturen zetten materiaal van hun leraren online, zoals Onderwijs aan de Amstel in Amsterdam. Elke ochtend zijn livelessen te bekijken in hun basisscholen en er zijn vaklessen terug te kijken.
Eureka, een Belgische organisatie die leerlingen met leerstoornissen helpt, heeft handige instructiefilmpjes op YouTube staan: voor het po voor rekenen (RekenTrapperS) en spelling (Als Spelling een Kwelling Is), voor het vo Franse werkwoorden vervoegen (Eureka Frans). De video legt uit en doet voor, en is heel bruikbaar voor nieuwe instructies en om stappenplannen te automatiseren en in te oefenen.
 


Royaal

Verschillende organisaties en individuen delen hun materiaal nu gratis. Bij Junior Einstein kun je met een bibliotheekpas inloggen. Astrid Poot deelt knutsellessen en Jasper de Ruiter herkennings- en zoekkaarten en natuurwijzers, voor kinderen die nog de tuin in kunnen. Kidsweek heeft lesmateriaal bij de actualiteit openbaar gezet (7 tot 12 jaar), net als 7Days op School (vanaf 12 jaar). Internationaal documentairefestival IDFA maakte een selectie van docu’s, speciaal voor kinderen. De Koninklijke Bibliotheek doet aan leesbevordering en deelt elke dag een klassieker uit de Nederlandse literatuur, gratis te downloaden als e-book #DBNL. Eerste titel: Een nagelaten bekentenis van Marcellus Emants. Vrijwel alle duizenden titels in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren zijn overigens altijd gratis te downloaden, waaronder ook zevenduizend (!) oude kinderboeken. Stimuleer ook ouders om te lezen met hun kinderen: De Voorleeshoek, Gratis Kinderboek en Gratis Boeken Downloaden stellen boeken wekenlang gratis beschikbaar, al vanaf 0 jaar.Voortgezet onderwijs

Heel wat docenten delen examenmateriaal, zoals Jorrit Blaas voor economie. Of ze delen lesmateriaal via een padlet (digitaal prikbord), bijvoorbeeld lesvideo’s voor Frans. Er zijn ook instituten die extra genereus hun middelen beschikbaar stellen, zoals het Goethe-Institut, dat een gratis digitale bibliotheek heeft. Sommige commerciële bedrijven zetten hun platforms tijdelijk open; zo is Quizlet gratis toegankelijk tot en met juni 2020.
En dan is er nog de Estse overheid, die gratis digitale educatieve programma’s ter beschikking stelt, voor onder meer wiskunde, rekenen en taal. Voor jou als leraar zijn er programma’s waarmee je op afstand met collega’s kunt overleggen of je leerlingen een-op-een begeleiden. Estland staat bekend als een land waar digitaal onderwijs een hoge vlucht heeft genomen.
In Nederland heeft Kennisnet van alles bij elkaar gezet over lesgeven op afstand (po en vo), evenals Stichting Schoolinfo op het platform Edualdo. De overheid heeft 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor laptops voor afstandsonderwijs aan kinderen in gezinnen die daar geen geld voor hebben. 
En dan nog tips voor wie wat afleiding zoekt: wandel virtueel door het paleis van Versailles of ga een kunst-challenge aan door beroemde kunst na te maken en te posten op Instagram.

 

Herhalen!

 

Wekenlang geen les. Hoe pakken we dat aan? De Vlaamse pedagoog en lerarenopleider Pedro De Bruyckere beantwoordt vragen in een podcast van Buiten de Krijtlijnen. Je moet er even inkomen, maar dan blijf je luisteren. Hij praat over het belang van het warmhouden van lesstof die de kinderen al gehad hebben, over de verschillen tussen kinderen die straks groter zullen zijn geworden wanneer de school weer opengaat. Want thuis krijgen ze nu eenmaal niet allemaal dezelfde begeleiding van paps en mams. Heb geduld, zegt De Bruyckere ook, want nieuw, goed lesmateriaal maken kost veel tijd. Gun jezelf die.


 

Dit artikel verscheen in Didactief, april 2020. 

Click here to revoke the Cookie consent