Interview

Burgerschap is voor ons…

Tekst Masja Lebouille
Gepubliceerd op 23-05-2023 Gewijzigd op 04-08-2023
Scholen geven zelf invulling aan hun burgerschapsonderwijs. Wat vinden schoolleiders het belangrijkste?


Marije Wegman, dorpsschool Meeden:

Onze school staat in een hecht dorp met 1500 inwoners. Iedereen staat voor elkaar klaar en onderneemt samen activiteiten. Zo’n hechte leefgemeenschap willen we ook in de klas. We streven ernaar dat ieder kind zich gezien en gehoord voelt, zelf beslissingen durft te nemen en conflicten kan oplossen. We gebruiken in ons onderwijs de thema’s van de methode De Vreedzame school, bijvoorbeeld: “we dragen allemaal ons steentje bij”. Ook ontwerpen we zelf lessen vanuit verschillende religieuze en spirituele bronnen zoals prentenboeken, de Bijbel of de Koran. Met ouders brainstormen we daarover in de identiteitscommissie. Maar ideeën komen ook uit de kinderen zelf: zo mochten zij bij dit thema een actie bedenken om op school, in het dorp of elders in de wereld een steentje bij te dragen.’

 

Pim Butter, 5e Montessorischool Watergraafsmeer (Amsterdam) 

‘We vinden het belangrijk dat onze leerlingen leren samenwerken en om hulp durven vragen. Dat oefenen ze elke dag in hun klas met drie verschillende leerjaren: de oudere kinderen zijn een voorbeeld voor de jongere. We geloven niet in losstaande burgerschapslessen, maar proberen thema’s met elkaar te verbinden. In een project over de middeleeuwen vergelijken we het leenstelsel van destijds bijvoorbeeld met onze Eerste en Tweede Kamer. Omdat onze wijk niet zo divers is, besteden we extra aandacht aan verschillende culturen. Zo willen we leerlingen bijvoorbeeld de niet-westerse dames van de overblijf laten interviewen. Ook geven we jaarlijks aandacht aan paarse vrijdag, internationale vrouwendag, Keti Koti en de week van de lentekriebels.’

 

Bianca Heijsteeg, OBS Erasmus (Den Haag)

‘Onze wijk is heel divers: rijk, arm, westerse en niet-westerse gezinnen leven naast elkaar. Als onderdeel van brede buurtschool Kleurrijk werken we samen met allerlei instanties, zoals het wijkcentrum, de voorschool, de buurtmoeders en de jeugdwerkers. Daardoor leren kinderen binnen en buiten de school om verschillen te respecteren, conflicten op te lossen en ontdekken ze hun talenten. Soms liggen onderwerpen gevoelig bij ouders, zoals de week van de lentekriebels. Onze oudercoördinator legt ze dan stap voor stap uit waarom we daar aandacht aan geven. Zorgen voor elkaar vinden we heel belangrijk. Dankzij een subsidie van het Jeugdeducatiefonds konden we in december zelfs voedselpakketten uitdelen aan gezinnen in armoede.’

 

Dit artikel verscheen in de OCW-special burgerschapsonderwijs van Didactief, mei 2023.

Verder lezen

1 Special: Burgerschapsonderwijs

Click here to revoke the Cookie consent