Onderzoek

Betere relaties in de plusklas?

Tekst Astrid Poorthuis
Gepubliceerd op 08-04-2021 Gewijzigd op 13-07-2021
Beeld Shutterstock
Een plusklas zou begaafde leerlingen cognitief én sociaal vooruithelpen. Onderzoek van de Universiteit Utrecht laat zien dat dit genuanceerder ligt.Begaafde leerlingen, zo wordt vaak gezegd, voelen zich in een reguliere klas eenzaam en onbegrepen, terwijl ze in een plusklas gelijkgestemden ontmoeten. Om te achterhalen of een plusklas inderdaad sociale voordelen biedt, zijn een schooljaar lang 674 leerlingen uit groep 6, 7 en 8 gevolgd; een derde (245) bezocht één dag per week een buitenschoolse plusklas.
Een eerste vergelijking liet geen verschil zien: beide groepen waren tevreden over hun relaties met hun leraar en klasgenoten in de reguliere klas. De plusklasleerlingen toonden zich ook niet positiever over hun sociale relaties in de plusklas.

Maar in de loop van het schooljaar veranderden de ervaringen van de plusklasleerlingen wel: in de plusklas verbeterden hun contacten met klasgenoten, terwijl die in de reguliere klas iets minder positief werden. Dit kan duiden op een zogenoemd contrasteffect: hoe prettiger de relaties met gelijkgestemden in de plusklas, hoe minder positief ze de relaties in de reguliere klas ervaren.

 
De verschillen waren nu nog klein, maar als deze trend meer schooljaren doorzet, dan zou het bezoeken van een plusklas de relaties in de reguliere klas kunnen verslechteren. Het is dus aan te raden om in de gaten te houden of plusklasleerlingen aansluiting blijven houden met hun reguliere klas – waar ze vier van de vijf schooldagen zijn.

De uitkomsten laten bovendien zien dat niet alle plusklasleerlingen zich alleen voelen in een reguliere klas, wat wel vaak wordt gedacht. Niet elke begaafde leerling heeft gelijkgestemde leeftijdgenoten en een gespecialiseerde leraar nodig om goede relaties te ervaren. 
 

Jade van Rossen, Lisette Hornstra en Astrid Poorthuis, High-Ability Students in Pull-Out Programs and Regular Classes: A Longitudinal Study on Perceived Social Relationships in Two Settings. In: Journal of School Psychology, 2021.


Dit artikel verscheen in Didactief, april 2021

Click here to revoke the Cookie consent