Nieuws

Beter Onderwijs Nederland stapt uit de Onderwijscoöperatie

Tekst Eline Geus
Gepubliceerd op 01-11-2016 Gewijzigd op 01-11-2016
Beter Onderwijs Nederland was één van de vijf partijen die in 2012 aan de wieg van de Onderwijscoöperatie stonden, met als doel het leraarschap te verbeteren. Nu, 4 jaar later, stappen ze uit het bestuur.

Beter Onderwijs Nederland (BON) is het niet eens met de werkwijze van het bestuur van de Onderwijscoöperatie, bijvoorbeeld inzake het onderzoek naar draagvlak voor Onderwijs 2032. ‘Op tijd leveren aan staatssecretaris Dekker werd (..) belangrijker bevonden dan gedegen onderzoek’, aldus voorzitter Ad Verbrugge. Om deze reden stapte BON op 12 oktober al uit de verdiepingscommissie Onderwijs 2032.

En ook het lerarenregister knelt. BON pleit voor een beter ICT-systeem, maar daar heeft OCW geen oren naar. Daarnaast is BON het niet eens met de manier waarop nascholingsaanbod nu gevalideerd wordt.

De Onderwijscoöperatie is, volgens Verbrugge, niet zo onafhankelijk en leraar gestuurd als altijd wordt uitgedragen. Hij schrijft op de site van BON: ‘De Onderwijscoöperatie is namelijk voor haar financiering volledig afhankelijk van het ministerie van OCW en dat drukt hoe dan ook een stempel op de organisatie als geheel en op het profiel van sommige medewerkers. Mede daardoor komt in onze ogen de stem van de leraar binnen de Onderwijscoöperatie op cruciale punten onvoldoende tot zijn recht en functioneert het niet werkelijk als een organisatie van, voor en door leraren’.

Maar BON verdwijnt niet van de radar. Ze blijven zich naar eigen zeggen inzetten voor beter onderwijs. ‘Om die reden willen wij met anderen de mogelijkheid verkennen voor een ander soort onderwijsorganisatie, vrij van overheidsbemoeienis en /of andersoortige oneigenlijke invloeden. Het gaat dan om een organisatie die belangen van leraren behartigt en die dus ook in haar uitvoering werkelijk de naam van, voor en door leraren waard is.’ 

De Onderwijscoöperatie gaat nu verder met een bestuur van vier partijen, AOB, CNV Onderwijs, FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties) en Platform VVVO (Vakinhoudelijke verenigingen voortgezet onderwijs).

Bronvermelding

1 Persbericht Beter Onderwijs Nederland
2 Persbericht Onderwijscooperatie

Click here to revoke the Cookie consent