Nieuws

Alles overnieuw op IJburg College

Tekst Redactie Didactief
Gepubliceerd op 05-07-2013 Gewijzigd op 02-11-2016
Eén A4-tje. Dat vormde op 1 januari 2006 de basis van het IJburg College in Amsterdam. Alles was nieuw: de wijk, de school en het onderwijskundig concept. Expeditie durven, delen, doen hielp een handje. Lees het artikel uit januari 2011 hier.

Het IJburg College wil kinderen zo veel mogelijk laten leren over zichzelf en de wereld. De school kent een ritme met wisselende leeractiviteiten, afgestemd op de verschillende leerstijlen. De leerlingen beginnen en eindigen de dag met hun mentor in een heterogene stamgroep en werken 's middags op hun eigen niveau in een modulegroep. Thematisch, vakoverstijgend onderwijs vormt de kern van het onderwijsaanbod.

Een speciaal thema-lerenteam heeft voor de onderbouw vanuit het leergebied mens&maatschappij en de vakken Nederlands en themavaardig een themacyclus van twee jaar ontworpen. Waar mogelijk sluiten andere vakken hier inhoudelijk bij aan.

Per jaar worden zes thema's van zes weken aangeboden, zoals bijvoorbeeld Oorlog en Vrede of Geschiedenis van Europa. De eerste en tweede klas werken tegelijkertijd aan hetzelfde thema. De leerlingen krijgen in de eerste week een themaboekje met een eindopdracht, inclusief een rubric van de criteria waarop ze worden beoordeeld. In week vier krijgen ze feedback op hun werk, zodat ze in week vijf hun opdracht kunnen verbeteren. Tijdens de 'finale' in week zes laten ze zien wat ze geleerd hebben.

Slagingspercentage op eindexamen 2010 was 94 procent, zegt rector Lou Brouwers trots.

Click here to revoke the Cookie consent