Nieuws

Aantal 10-14-scholen groeit

Tekst Kirsten de Boer
Gepubliceerd op 29-10-2018 Gewijzigd op 29-10-2018
Het aantal 10-14-scholen stijgt dit schooljaar van zes naar twaalf.

Een 10-14-school is, zoals de naam al impliceert, een school voor leerlingen van 10 tot 14 jaar oud: leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs zitten er samen met kinderen uit klas 1 en 2 van het vo. Het onderwijsconcept is ontstaan vanuit het idee dat de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs vrij ingrijpend is en leerlingen zich in een kwetsbare periode van hun leven bevinden. Bovendien toont onderzoek aan dat laatbloeiers uit met name kansarmere milieus profiteren van het uitstellen van de keuze voor een bepaald niveau vo.

De nieuwe schoolsoort beoogt de overgang te versoepelen en de kansen te vergroten, met beter doorlopende leerlijnen en individuele leerplannen. En omdat de definitieve keuze voor het soort voortgezet onderwijs nog even wordt uitgesteld, hebben leerlingen twee jaar langer de tijd om zichzelf en hun talenten te ontdekken.

De 10-14-scholen mochten in schooljaar 2017/2018 starten met speciale toestemming van OCW (lees ook de kamerbrief van minister Slob). Onderzoeks- en adviesbureau Oberon monitort de pilot: blijven de resultaten van de leerlingen op niveau en wat zijn de succesfactoren en struikelblokken van de nieuwe constructie? Najaar 2018 verschijnt een eerste tussenrapport. ‘We kijken daarin vooral naar hoe de scholen uit de startblokken zijn gekomen,’ vertelt onderzoeker Anne Luc van der Vegt van Oberon. Onderzoekers bezochten afgelopen schooljaar de scholen en gingen in gesprek met leerlingen, ouders en personeel over hun motivaties om een 10-14-school te kiezen en over de eerste ervaringen. ‘Deze lijken vooralsnog gunstig,’ aldus Van der Vegt. Op de resultaten van de leerlingen gaat Oberon in deze rapportage nog niet in. ‘De scholen zijn nog druk bezig met het vernieuwen van hun onderwijs en het is nog te voorbarig om daar al conclusies over te trekken.’ In 2020 zal het eindrapport verschijnen. Eén struikelblok ligt er al: hoewel leraren uit po en vo samenwerken en dezelfde leerlingen lesgeven, werken ze onder verschillende cao's. Een 10-14-school is namelijk een samenwerking tussen een po-school en een vo-school, waardoor de leraren niet bij dezelfde school in dienst zijn. Nog geen overbrugging van de salariskloof dus.

Verder lezen

1 Wat is wijsheid: brede of smalle brugklas?
2 Schooladvies
3 Onderwijsstelsels vergeleken

Click here to revoke the Cookie consent