Ingezonden brieven: Normeren is een uitdaging.

Tekst Jacqueline Visser
Gepubliceerd op 25-12-2012
In Didactief van november 2012 belichten Keijsers, Van der Horst en Wolfgram wat zij noemen ‘de leesdip’ in groep 6.

Cito heeft in de afgelopen periode zelf een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van de gemiddelde vaardigheidsscores voor de toetsen begrijpend lezen, spelling en rekenen-wiskunde. Uit dit onderzoek, waarvan we de resultaten binnenkort publiceren, komt naar voren dat de leerlingen van nu diverse toetsen beter maken dan de leerlingen uit de normgroepen van 5-7 jaren geleden. Met andere woorden: het landelijk gemiddelde ligt anno 2012 hoger dan een aantal jaren geleden. De leerlingen die nu in de lagere groepen zitten, behalen een hogere gemiddelde vaardigheidsscore op de toetsen begrijpend lezen dan de normgroep van een tijd geleden. Dit verklaart de ‘leesdip’ waarover in de vorige Didactief gesproken is. Wij spreken zelf liever niet van een ‘leesdip’, aangezien dit suggereert dat leerlingen in groep 6 niet vooruitgaan of zelfs achteruitgaan wat betreft begrijpend lezen. Dat is gelukkig niet het geval: de leerlingen gaan wel degelijk vooruit. Wat wél het geval is, is dat de normering van toetsen voor de groepen 4 en 5 voor de huidige leerlingen te soepel is. Het verschuiven van normen is een bekend fenomeen. Experts stellen niet voor niets de houdbaarheid van normen op maximaal 15 jaar. Het lijkt er echter op dat normen sneller verschuiven dan vroeger. Mogelijke oorzaken voor deze verschuivingen zijn: veranderingen in de leerlingpopulatie; veranderingen in het onderwijsaanbod; grotere gerichtheid in het onderwijs op opbrengsten; bekend raken van de inhoud van de toetsen. Regelmatige controle op de normen, een andere opzet van normeringsonderzoeken en het doorvoeren van noodzakelijke correcties is een uitdaging voor toetsontwikkelaars. Een ware uitdaging, die Cito graag aangaat.

Jacqueline Visser, marktgroepmanager Basisonderwijs, Cito

Dit artikel verscheen in Didactief, december 2012.

Verder lezen

1 Nieuw licht op de leesdip

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent