Dossier onderwijs

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 07-12-2023
Wetenschapsredacteur Bea Ros nodigt de nieuwe Kamerleden uit om weer even in de schoolbankjes plaats te nemen en zich te verdiepen in het dossier onderwijs. Les één: vaar niet op je eigen schoolherinneringen.

Terwijl ik dit schrijf, is het stemmen in volle gang en blijft het nog even koffiedik kijken wie als winnaars uit de bus komen. Maar wat de uitkomst ook mag worden, ik zou alle (beoogde) bewindslieden en nieuwe Kamerleden willen uitnodigen om weer even in de schoolbankjes plaats te nemen en zich te verdiepen in het dossier onderwijs. Want als je dat op orde hebt, ben je al een mooi eind op streek.

Les één: vaar niet op je eigen schoolherinneringen. N=1 is immers een slechte raadgever en al helemaal als die N gedateerd is (geen idee waar N voor staat? Lees dan online vooral onze rubriek D Translate waarin we onderzoekstermen kort en krachtig toelichten). Verdiep je in de veelkleurigheid en veelzijdigheid van het hedendaagse onderwijs. Lees bijvoorbeeld het coververhaal waarvoor mijn collega’s een hotel, kledingwinkel, banketbakker en bouwplaats bezochten. Oók daar vindt onderwijs plaats, want in deze leerbedrijven bekwamen mbo-studenten zich in een voor onze samenleving essentieel vak onder toeziend en vaak liefdevol oog van een leermeester (m/v/x).

Niet alles hoeft
altijd volgens
het boekje

Les twee: geloof niet alles wat er in de krant of op sociale media staat over scholen, leraren en schoolbesturen. Want de beroepspraktijk is weerbarstiger en – wederom – veelkleuriger. Daarover lees je in dit nummer een behartenswaardig artikel van Sietske Waslander. Zij nam op verzoek van de Onderwijsraad beelden over schoolbesturen in (sociale) media, de landelijke politiek en het overheidsbeleid onder de loep. Ze laat zien dat er veel versimpelde beelden over besturen in omloop zijn én dat ze te maken krijgen met dubbele boodschappen vanuit de overheid. Zo moeten ze de professionaliteit van leraren de ruimte geven én hen tegelijkertijd achter de vodden zitten dat ze evidence-based werken.

Les drie heeft te maken met flexibiliteit. Niet alles hoeft altijd volgens het boekje, sterker, het getuigt juist van professionaliteit om beredeneerd van dat boekje af te wijken. Leraar Floor Meijering vertelt er bevlogen over in onze rubriek ‘Leraar & onderzoek’.

Les vier: alle vorige lessen zijn samen te vatten onder de noemer ‘denk (zelf) na en kijk goed om je heen voor wie je eigenlijk aan het werk bent’. Dat geldt voor de professionals in het onderwijs en voor de bewindslieden die beleid voor goed onderwijs uitstippelen. Beide groepen probeert Didactief stof tot nadenken te bieden. Door kennis vanuit de wetenschap én inzichten vanuit de praktijk toegankelijk op te dienen.

Daarom tot slot geen les, maar een wens: lieve nieuwe onderwijsminister, wie u ook bent en van welke partij ook, gun elke leraar en elke onderwijsbestuurder maandelijks verhalen die inspireren en tot nadenken stemmen. Leg onder de kerstboom een abonnement op Didactief voor alle scholen. En jullie, lieve lezers, wens ik namens de hele redactie een fijne kerstvakantie en een goede start van het nieuwe jaar.  

Bea Ros, wetenschapsredacteur

 

 

Dit artikel verscheen in Didactief, december 2023.

Verder lezen

1 D Translate
2 Ook dit is onderwijs
3 Draagvlak voor de rekencoördinator
4 Bestuur is geen leraar

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent