Breed

Tekst Jessie van den Broek
Gepubliceerd op 19-06-2015
Jessie van den Broek - Het was warm, afgelopen vrijdagavond. De terrassen in de Utrechtse binnenstad zaten vol en de zon scheen genadeloos fel. Niet het allerbeste moment om in een oud schoolgebouw een dialoog te voeren over brede onderwijskwaliteit, zou je denken.

Toch krijgt de Onderwijsraad het aardig voor elkaar. Op de granieten vloeren van het Sint Gregorius College heeft zich een flinke groep aan leraren, onderzoekers, beleidsmedewerkers en schoolbestuurders verzameld om mee te denken over hoe we brede onderwijskwaliteit beter zichtbaar kunnen maken.

Brede kwaliteit? Meetbare doelen zijn de maatstaf geworden voor onderwijskwaliteit, stelde de Onderwijsraad in 2013 in het advies Een smalle kijk op onderwijskwaliteit. De raad signaleert onvrede over de meetcultuur en ranglijstjes, en vraagt nu - als input voor een nieuw advies - het veld zich uit te spreken over hoe we het dan wel willen. Welke aspecten van onderwijs blijven nu te veel op de achtergrond, wat is brede onderwijskwaliteit en hoe maken we die zichtbaar?

Geen eenvoudige vragen, blijkt uit de discussies die volgen. Opgesplitst in drie groepen buigen de deelnemers zich over verschillende deelvragen, ingeleid door korte presentaties van bijvoorbeeld Cito-man Anton Béguin en Marcel van Herpen van het NIVOZ. Hoe kunnen we zaken als zelfbeeld en sociaal-emotioneel welbevinden monitoren, is een van de discussiepunten. En willen we dat soort dingen wel meten? Daarover blijken de meningen verdeeld te zijn: de een vindt het van groot belang, voor de ander is het weinig meer dan meten om het meten. En dan brede vorming: hoe komen we daaraan toe, als er zo veel nadruk ligt op taal en rekenen? Leraren zijn bang om hun professionele ruimte te nemen, daarover lijkt bijna iedereen het eens te zijn. Toch moeten we dat gewoon doen, merkt een leerkracht op: 'Wij geven het onderwijs'.

Er is duidelijk ruimte voor uiteenlopende geluiden, en ook de leden van de Onderwijsraad doen hun best om de discussies aan te zwengelen. Het raadplegen van het onderwijsveld is op zichzelf natuurlijk al een prijzenswaardig initiatief. Toch blijkt het moeilijk richting te geven aan het gesprek, dat soms alle kanten op gaat: van adaptief toetsen naar internationalisering, en van ranglijstjes naar talentontwikkeling. Er worden interessante vragen opgeworpen en belangrijke punten naar voren gebracht, maar tot concrete aanbevelingen komt het niet.

Aan de Onderwijsraad de schone taak er deze herfst een samenhangend advies van te maken.

Bekijk hier het filmverslag van de bijeenkomst.

Jessie van den Broek is redacteur bij Didactief.

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent