Onderzoek

Wordt dubbeltje ooit kwartje?

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 07-12-2018 Gewijzigd op 07-03-2019
Afkomst, gender en milieu blijven wereldwijd hobbels (of juist kruiwagens) op weg naar een succesvolle (school)loopbaan. Dat blijkt uit recente OESO-cijfers.

Gelijke kansen zijn wederom een belangrijk thema in de nieuwste Education at a Glance, het jaarlijkse OESO-onderzoek in 46 landen. Nog steeds blijken er verschillen in kansen die kinderen hebben.
Kinderen met laagopgeleide ouders hebben minder kans om voortgezet onderwijs af te ronden en om toe te treden tot hoger onderwijs dan kinderen met minstens één hoogopgeleide ouder. Ze bereiken doorgaans wel een hoger opleidingsniveau dan hun ouders – in die zin is er vooruitgang – maar ze blijven achter bij hun meer gefortuneerde leeftijdsgenoten. Dat vertaalt zich dan ook weer naar minder kansen op de arbeidsmarkt. Volgens een ander recent OESO-rapport, Equity in Education, is die kloof al bij tienjarigen zichtbaar en neemt die in de jaren daarna alleen maar toe.
Eerste- en tweedegeneratieallochtonen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in het hoger beroepsonderwijs. Hoogopgeleide immigranten hebben meer moeite in hun nieuwe land een baan op niveau te krijgen dan autochtonen, terwijl bij laagopgeleide werknemers juist het omgekeerde geldt.
Alle genderneutraliteit ten spijt speelt sekse ook nog steeds een partijtje mee in het kansenspel. Ondanks dat vrouwen een succesvollere schoolloopbaan hebben, delven ze op de arbeidsmarkt nog het onderspit. Niet alleen vinden hoogopgeleide vrouwen minder vaak een baan op niveau, ze verdienen bovendien 26% minder dan mannen. Alleen in het onderwijs is dat anders: hier verdienen vrouwen en mannen doorgaans evenveel. Precies dat is de reden dat het onderwijs maar weinig mannen aan zich weet te binden: daarbuiten kunnen ze meer verdienen. Mannelijke leraren verdienen tussen 77% tot 88% van het salaris van hun seksegenoten met vergelijkbaar opleidingsniveau buiten het onderwijs.


Education at a Glance 2018: OECD Indicators. OESO, 2018. Bespreking van rapport Equity in Education: Breaking Down Barriers to Social Mobility.

Dit artikel verscheen in de rubriek Onderzoek kort in Didactief, december 2018. 
 

Verder lezen

1 Postcode bepaalt nog steeds schoolsucces

Click here to revoke the Cookie consent