Onderzoek

‘Wij voeden beter op’

Gepubliceerd op 09-10-2005 Gewijzigd op 16-10-2016
[po] ouders

Besturen en directies willen liever geen bemoeienis van ouders met het onderwijs en de opvoeding op school. Wel koesteren zij de stille wens invloed te kunnen uitoefenen op de thuissituatie. Uit (niet-representatief) onderzoek onder schoolbesturen en -directies blijkt dat het partnerschap school-ouders verre van optimaal is en nogal eenzijdig wordt ingevuld.

Click here to revoke the Cookie consent