Nieuws

We gaan op Expeditie!

Tekst Expeditie Lerarenagenda
Gepubliceerd op 25-06-2020 Gewijzigd op 25-06-2020
Wij, zeven onderzoekers, gaan op Expeditie naar toekomstbestendig leraarschap. We doen dit in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en samen met professionals uit de praktijk.

Het Expeditieteam bestaat uit zes onderzoekers en een teamleider. We zijn geselecteerd op basis van onze inhoudelijke expertise en deskundigheid in het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. We zijn gepromoveerd en werkzaam bij verschillende onderzoeksinstituten in het land.

 

De opdracht aan het Expeditieteam is onderzoek te doen naar de professionele kwaliteit van de leraar van vandaag en morgen. We zien leraarschap als een systeem van individuen en organisaties waarbij we de  zeven thema’s van de Lerarenagenda 2013-2020 met elkaar verbinden. Met de Lerarenagenda geeft de overheid beleidslijnen aan voor de professionalisering van leraren. Ons onderzoeksplan is innovatief, doorkruist grenzen en zoekt onverwachte verbanden.

Centraal in het onderzoek staat de professionele kwaliteit van de leraar. Maar dé leraar bestaat niet meer: er is veelvormigheid en veelzijdigheid in het beroepsbeeld ontstaan. Leraren, scholen, lerarenopleidingen en beleidsorganisaties zoeken hun weg in de veelvormigheid en veelzijdigheid en hebben daarvoor adaptief vermogen nodig: ‘het vermogen je te verhouden tot veranderingen om daarin op enig moment beredeneerde keuzes te maken’. We gaan onderzoeken hoe dit adaptief vermogen er in het Nederlandse onderwijsveld uitziet.
 


We bestuderen adaptief vermogen in de context van drie actuele vraagstukken rond leraarschap : Veranderend beroepsbeeld, Curriculumontwikkeling en Groeiende kansenongelijkheid. We werken met zeven bouwstenen die zijn gericht op het krijgen van overzicht (wat gebeurt er al?), inzicht (hoe en wat werkt?) en vooruitzicht (werkt het overal?). We betrekken praktijkpartners bijvoorbeeld in het meedenken over begrippen en het samen uitvoeren van kleine interventies.
 

Op 1 april 2020 is de Expeditie van start gegaan met het vraagstuk ‘Veranderend beroepsbeeld’. We verkennen de dilemma’s die daarbij spelen en maken een eerste model van het concept adaptief vermogen. Ondertussen laten we de Nederlandse versie van de populaire Engelse Teacher Tapp app  ontwikkelen (zie kader) en wordt een Expeditie-website vormgegeven. 

Wil je met ons op expeditie? Reis mee vanaf 15 juni op de website van de Expeditie. Je vindt daar meer informatie over de Expeditie en het team. 

Is dat nou normaal, al die koptelefoons in de klas?

Het leraarschap kreeg onlangs een mooi podium in de VPRO-serie 100 dagen voor de klas. Een prachtige en eerlijke inkijk in hoe het er op een school aan toe gaat. Waar (startende) leraren mee worstelen. Wat regels zijn op een school. Hoe docenten elkaar onderling wel of niet steunen. Vraag jij je ook wel eens af of wat je daar ziet nou overal gebeurt? Of jouw ervaring, die misschien afwijkt van wat je ziet, uniek is? Of jouw school de enige is die koptelefoons in de les verbiedt? Of jij de enige bent die nog elke les zenuwachtig is? Of jij de enige bent wiens grootste angst een storing van het kopieerapparaat is? Wiens werkgever verwacht dat je toetsen die een dag voor de vakantie afgenomen worden ook meteen de dag na de vakantie nagekeken en ingevoerd hebt? Hoeveel leraren er na een jaar van school wisselen of het vak verlaten?

Binnenkort kun je het antwoord op deze en andere vragen krijgen. De populaire Engelse app Teacher Tapp (https://teachertapp.co.uk/) met zo’n 10.000 gebruikers komt naar Nederland! De Teacher Tapp-app is gratis te downloaden, snel in te stellen en gemakkelijk te gebruiken.

Leraren die zich aanmelden, ontvangen elke dag om 15.30 uur een melding op hun telefoon om drie vragen te beantwoorden. De vragen zijn eenvoudig het duurt slechts één of twee minuten om ze in te vullen.

Als je de drie vragen hebt ingevuld zie je hoe andere leraren in Nederland vragen van de dag ervoor hebben beantwoord en krijg je een link naar interessante artikelen of blogs en tips om direct in je praktijk toe te passen.

Leraren in Groot-Brittannië zijn enthousiast omdat zij:  

-Leren over de ervaringen van leraren van andere scholen in hun land;

-De dagelijks artikelen gebruiken om te helpen bij uitdagingen waarmee ze op het werk worden geconfronteerd;

-De dagelijkse artikelen gebruiken als gratis professionele ontwikkeling;

-De mogelijkheid krijgen om na te denken over hun werk en beroep.

We begrijpen dat leraren het vaak druk hebben. Maar onze vragen kunnen in minder dan twee minuten beantwoord worden en de artikelen die je ontvangt, bevatten meestal praktische tips die je kunt gebruiken om je onderwijs meteen te verbeteren.

Elke week publiceren we een blog op onze website met onze meest interessante bevindingen over leraren in Nederland. We delen daar ook links naar alle artikelen die we die week hebben gedeeld. De app Teacher Tapp is al te downloaden in de appstore, en de vragen voor het Nederlandse panel zullen in juli starten. Tot die tijd kun je, als je wil, vragen gericht op de Engelse context bekijken en beantwoorden.

 

Click here to revoke the Cookie consent