Onderzoek

Wat zeg je?

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 03-09-2019 Gewijzigd op 22-01-2020
Ook als er met hun oren niks mis, hebben sommige kinderen toch moeite met het horen en verstaan van spraak.

Ze kampen met zogeheten auditieve verwerkingsproblemen (AVP) en dat maakt bijvoorbeeld luisteren in een druk klaslokaal lastig. Weer een nieuw etiketje erbij? Nee, beter van niet, blijkt uit Gronings onderzoek onder kinderen van 8 tot 12 jaar. De luisterproblemen zijn een combinatie van taal-, cognitieve en auditieve problemen en kunnen niet strak onderscheiden worden van andere ontwikkelingsstoornissen, zoals taalontwikkelingsstoornissen, dyslexie of ADHD.

Ellen de Wit, Listening Difficulties in Children. Auditory Processing and Beyond. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, 2019.

Dit artikel verscheen in Didactief, september 2019.

Click here to revoke the Cookie consent