Onderzoek

Waarom gebruiken leraren ict?

Tekst Henk Sligte & Joke Voogt
Gepubliceerd op 30-05-2016 Gewijzigd op 28-11-2016
Leraren die ict inzetten in de les hebben daar hoge verwachtingen van. De vraag of dat altijd terecht is, is een van de onderzoeksthema’s tijdens de Onderwijs Research Dagen (ORD).   

In welke mate en voor welke doelen maken leraren gebruik van specifieke ict-applicaties in het onderwijsleerproces? In een NRO-onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, Kohnstamm Instituut, Hogeschool Windesheim, Eindhoven School of Education en de Universiteit van Gent zochten studenten van zeven lerarenopleidingen antwoorden op hun stagescholen (po, vo en mbo/hbo). Ze interviewden een leraar vooraf over de redenen om ict in te zetten en de verwachtingen over het verloop en de resultaten van de les. Vervolgens observeerden ze deze les en interviewden ze dezelfde leraar na afloop nogmaals.
In totaal verzamelden en analyseerden de studenten 609 ict-gerelateerde onderwijsleeractiviteiten. Hieruit blijkt dat leraren vooral computer,beamer of digibord gebruiken. Mobiele apparatuur wordt slechts beperkt ingezet.

In alle drie onderwijssectoren maken de leraren in hun lespraktijk vooral gebruik van presentatie- en informatiesoftware. In het primair onderwijs gebruiken leraren bovenal oefen- en evaluatiesoftware en nauwelijks interactiesoftware, zoals e-mail of sociale media. In de drie onderwijssectoren zetten de leraren ict-applicaties hoofdzakelijk in bij klassikale instructie en het zelfstandig leren van leerlingen. Leerlingen zijn voornamelijk uitvoerder en toehoorder en leraren dragen informatie over, zij verzorgen instructie en stimuleren leerlingen.

Verwachtingen

Leraren verwoorden hun redenen en verwachtingen om ict te zetten erg algemeen. De meest genoemde redenen zijn het aantrekkelijker en effectiever maken van het leerproces. Ze verwachten door de inzet van ict leerlingen meer te kunnen motiveren, meer interesse voor de leerstof te wekken, betere leerprestaties en, vooral in het primair onderwijs, leerlingen directe feedback te kunnen geven. Ze hopen bovendien door inzet van ict efficiënter te kunnen lesgeven.
Achteraf zijn zij van mening dat hun verwachting is uitgekomen: ze zien meer gemotiveerde en geïnteresseerde leerlingen. Een uitzondering vormen de betere leerprestaties; minder leraren noemen dit als opbrengst van ict-inzet. De leraren uit ons onderzoek zijn overtuigd van de werkzaamheid van de door hen ingezette ict-applicatie. Zij baseren dat voornamelijk op hun eigen ervaring, en minder op wat ze gelezen of gehoord hebben.


J. Voogt, H.W. Sligte, A. van den Beemt, J. van Braak & K. Aesaert, K. (2016). ‘E-didactiek’.  Kohnstamm Instituut (Rapport 950, project 20684).

Dit artikel verscheen in de rubriek Onderzoek Kort in Didactief, mei 2016.

Bronvermelding

1 J. Voogt, H.W. Sligte, A. van den Beemt, J. van Braak & K. Aesaert, K. (2016). ‘E-didactiek’.  Kohnstamm Instituut (Rapport 950, project 20684).
2 NRO-pagina van het onderzoeksproject

Click here to revoke the Cookie consent