Onderzoek

Fulltime leraren (voelen zich) ict-vaardiger dan parttimers

Tekst Eline Geus
Gepubliceerd op 01-11-2016 Gewijzigd op 01-11-2016
Het onderwijs kan haast niet meer zonder ict. Maar hoe ict-vaardig zijn de leraren? Oberon en O21 bevroegen 2300 leraren in het po. Hun advies: zet in op basisvaardigheden voor wie achterloopt.

Lange tijd was ict een talent van een individuele leraar, nu wordt van alle leraren verwacht dat ze ict-vaardig zijn. Maar zijn ze dat ook? Oberon en O21 vroegen 2300  leraren om hun ict-vaardigheden in te schatten op vijf thema’s: pedagogiek, didactiek, klassenmanagement, administratie en communicatie. Daarnaast bevroegen ze de instrumentele vaardigheden en de professionele cultuur op school. Onder instrumentele vaardigheid valt bijvoorbeeld het kunnen omgaan met Windows, software en bestandsbeheer.

Er bleken nogal wat verschillen te zijn. Mannen voelen zich ict-vaardiger dan vrouwen. Fulltime leraren zien zichzelf als ict-vaardiger dan hun parttime collega’s (minder dan 0.6 fte). Ze schatten zichzelf hoger in voor het pedagogisch en didactisch inzetten van ict. Leraren tot 30 jaar voelen zichzelf erg ict-vaardig. Hoe ouder de leraar, hoe lager die zichzelf inschat op de inzet van ict (zie afbeelding).


Ook de bouw waarin de leraar werkt, maakt verschil. Leraren uit de onderbouw zien zichzelf als minder ict-vaardig dan hun collega’s uit de midden- en bovenbouw. Ze voelen zich minder instrumenteel vaardig, zeggen minder te weten over het leerstofaanbod en vinden het moeilijker om ict didactisch en pedagogisch in te zetten. Ze scoren zichzelf wel hoger op de inzet van ict bij klassenmanagement dan hun collega’s in hogere groepen.

De instrumentele vaardigheid van leraren speelt een belangrijke rol. Het verklaart veel van de bovenstaande verschillen (zie afbeelding). Zo scoren oudere leerkrachten zichzelf lager op de inzet van ict, omdat ze zich minder instrumenteel vaardig voelen. Het ontbreekt hun aan basisvaardigheden. Van de Hoef en Van Aarsen adviseren dan ook om te investeren in de basisvaardigheden van leraren die ict nog niet veel weten in te zetten.

Maar je instrumenteel vaardig voelen is geen garantie voor een goede inzet van ict. Ervaren leraren die instrumenteel met ict kunnen omgaan, zetten ict beter in dan hun jongere collega’s met vergelijkbare instrumentele vaardigheden. Ervaring van de leraar blijkt een belangrijke factor voor een goede inzet van ict in de klas.

Henk van de Hoef & Eelco van Aarsen (2016). Hoe ICT-vaardig zijn leerkrachten in het basisonderwijs? Uitkomsten onderzoek ict-vaardigheden onder 2300 leerkrachten. Oberon, O21.

Bronvermelding

1 Een gratis scan om je eigen ict-vaardigheden vast te stellen
2 Meer over ict vaardigheden

Click here to revoke the Cookie consent