Dossier

Voor- en vroegschoolse educatie

Tekst Redactie Didactief
Gepubliceerd op 19-03-2010 Gewijzigd op 28-04-2017
Investeren in voor- en vroegschoolse educatie resulteert in economische groei. Voorwaarde is wel dat v.v.e.-programma’s goed uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel. Aandacht voor Vversterk, een landelijk nascholingsprogramma en voor het toetsingskader van de inspectie. Rkb ’t Baeken en kdv Rollebol in Alkmaar tonen hun succesformule.

Download de special

Click here to revoke the Cookie consent