Onderzoek

Van achterstand naar voorsprong

Tekst Redactie Didactief
Gepubliceerd op 17-09-2015 Gewijzigd op 24-07-2017
Onderwijs is ongelooflijk belangrijk en het fundament voor de toekomst van jongeren. Daarom hebben alle partijen de schouders eronder gezet. En kijk: Almere is onderwijsstad van het schooljaar 2013-2014 geworden. Een groter compliment kun je niet krijgen. Alle partijen hebben keihard gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs en mogen trots zijn op dit resultaat.

De Commissie van Toetsing sprak in haar rapport lovende woorden over onze aanpak om ook de omgeving van het onderwijs bij de ontwikkeling van jonge mensen te betrekken. Kinderen zitten maar zo'n duizend uur per jaar op school en een veelvoud daarvan zijn ze thuis of op straat, aan het sporten of op vakantie. Om die reden hebben we veel werk gemaakt van voorleeswedstrijden voor volwassenen, de aanpak van laaggeletterdheid, educatief partnerschap van ouders en ict- programma's die ook thuis gebruikt kunnen worden. Ook de stevige ambitie om te komen tot een doorgaande lijn voor kinderen van 0-12 jaar bleef niet onopgemerkt.

Maar Almere heeft meer te bieden op onderwijsgebied. Regulier en groen mbo, internationaal onderwijs, een agrarische hogeschool en een brede reguliere hogeschool met 20 opleidingen, het wetenschappelijke instituut voor International New Towns en de particuliere universiteit BesLaSalle. Naast de Open Universiteit kent Almere sinds drie jaar ook een groeiende Internationale Summerschool, waar studenten uit de hele wereld in de zomer cursussen kunnen volgen. Almere is een snel groeiende studentenstad met actieve studenten die via stages en co-makers 'in ltreren' in de maatschappij.

Onderwijs is het fundament voor een gezonde maatschappij. De springplank naar een compleet leven. Samen met onze partners gaan we ons jaar als Onderwijsstad vullen met mooie activiteiten om het onderwijs in Almere, en in heel Nederland, in de schijnwerpers te zetten.

Veel leesplezier!

Dit artikel is verschenen in de Didactief-special Almere Leert (september 2013), die tot stand is gekomen in opdracht en met financiële bijdrage van LEAplus Almere.

Click here to revoke the Cookie consent