Onderzoek

Taal- en rekentoetsen maken uw school niet beter (opinie)

Tekst Barneveld
Gepubliceerd op 04-05-2011 Gewijzigd op 18-10-2016
opinie

In reactie op de laatste PISA-resultaten wil minister Van Bijsterveldt de basisvakken verbeteren. Bijvoorbeeld door taal- en rekentoetsen in te voeren. Ervaringen in de Verenigde Staten laten zien dat zo'n aanpak niet werkt. Bovendien maakt de focus op basisvaardigheden het gat tussen wat school biedt en wat de maatschappij vraagt alleen maar groter, vindt Koeno Gravemeijer.

Click here to revoke the Cookie consent