Onderzoek

Spel is belangrijk

Tekst Monique Marreveld & Annemiek Veen
Gepubliceerd op 07-06-2016 Gewijzigd op 24-05-2017
Uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut, de Universiteit Utrecht en het ITS onder 3000 kinderen tussen de 2 en 6 jaar blijkt dat bepaalde kwaliteitsaspecten van voor- en vroegschoolse opvang en educatie de ontwikkeling van doelgroepkinderen positief beïnvloeden.

Er zijn vooral positieve effecten van het stimuleren en verrijken van fantasiespel, van het gebruik van een vve-methode en van de educatieve proceskwaliteit in voorschoolse voorzieningen.
Educatieve kwaliteit gaat met name over de interactie van pedagogisch medewerkers met de kinderen, waardoor de kinderen een rijke omgeving aangeboden krijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan pedagogisch medewerkers die taalrijke spelletjes doen met de kinderen, woorden aan kinderen uitleggen en vragen stellen die kinderen stimuleren tot denken. De educatieve kwaliteit is vooral van belang gebleken voor de ontwikkeling van de aandacht. De bevordering, begeleiding en verrijking van spel blijkt vooral van belang voor de taalontwikkeling en de speelwerkhouding. Het gebruik van een VVE-methode versterkt het inhaaleffect voor de doelgroepkinderen bij woordenschat.

In eerder onderzoek werd al gevonden dat pedagogisch medewerkers kinderen over het algemeen hun gang laten gaan in hun spel en weinig interveniëren (lees ook Didactief, juni 2015). Vrij, grotendeels onbegeleid spel is een dominante activiteit in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in Nederland en neemt volgens verschillende onderzoeken wel ruim een kwart van de tijd die kinderen er doorbrengen in beslag.

Om invloed te kunnen verwachten op de ontwikkeling van kinderen is meer nodig, laat pre-COOL nu zien: het gaat om goed begeleid spel, zoals een lang volgehouden fantasiespel met veel symbolisering en rollenspel. Dit kan bijdragen aan de leerontwikkeling van kinderen. Een betere integratie van educatieve inhouden en cognitieve stimulering in begeleide speelwerkvormen in kleine groepen kan mogelijk de effectiviteit van vve vergroten, volgens de onderzoekers.
Pre-COOL is een grootschalig, longitudinaal onderzoek naar effecten van deelname aan voor- en vroegschoolse opvang en educatie dat in 2009 startte. 

Verder lezen

1 Voor- en vroegschoolse educatie (vve)

Click here to revoke the Cookie consent