Onderzoek

Ritalin rekent niet beter

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 06-11-2018 Gewijzigd op 25-02-2019
Beeld Shutterstock
Kinderen met ADHD worden rustiger van Ritalin. Maar ze blijken er niet of nauwelijks beter door te leren.

Hun drukke gedrag en gebrek aan concentratie zijn vaak de reden dat kinderen met ADHD medicatie met methylfenidaat (waarvan Ritalin de bekendste is) voorgeschreven krijgen. De gedachte erbij is dat ze daardoor ook beter gaan leren, maar klopt dat ook? Anne Fleur Kortekaas analyseerde 41 studies en onderzocht 130 kinderen in de leeftijd van 8 tot 13 jaar, om de effecten te ontdekken van methylfenidaat op hoe snel en accuraat leerlingen met ADHD schooltaken uitvoeren. Deze effecten bleken verwaarloosbaar tot afwezig bij lezen. Bij rekenen zorgde de medicatie er wel voor dat leerlingen meer opgaves maakten, maar het aantal goede antwoorden (accuratesse) nam niet navenant toe. Ze bleven nog steeds achter bij klasgenoten zonder ADHD.
Methylfenidaat heeft wel een positieve invloed op de gedragssymptomen – kinderen worden rustiger en oplettender – maar dat leidt niet of nauwelijks tot betere leerprestaties. Kinderen met ADHD bleken bovendien minder intrinsiek gemotiveerd voor schoolwerk, ook hierop had de medicatie geen effect. ‘Het is daarom belangrijk om de, vaak hoge, verwachtingen van betrokken ouders en leerkrachten te relativeren,’ stelt de onderzoekster.
Volgens ouders zouden kinderen met ADHD minder goed reageren op positieve feedback en beloningen. Daar vond Kortekaas geen bewijs voor. Net als hun klasgenoten zonder aandoening gingen kinderen met ADHD beter presteren door positieve feedback en kleine beloningen (zoals stickers). En daar hoefden ze niet eens methylfenidaat voor te slikken.


Anne Fleur Kortekaas-Rijlaarsdam, Academic Underperformance in Children with ADHD: Is Medication the Solution? Proefschrift Vrije Universiteit, 2018.

Dit artikel verscheen in de rubriek Onderzoek kort in Didactief, november 2018. 
 

Verder lezen

1 Presteer beter met Ritalin

Click here to revoke the Cookie consent