Nieuws

Proeftuin voor examens

Tekst Filip Bloem
Gepubliceerd op 30-11-2014 Gewijzigd op 18-10-2018
Beeld Remco Schoppert
De eerste versie van de online examentrainer Proeftuin examens belooft veel goeds: scholieren kunnen precies met die onderwerpen aan de slag waar ze nog moeite mee hebben.

De laatste tijd zijn er grote stappen gezet in de digitalisering van het onderwijs: voor veel vakken zijn de kerndoelen en programma’s digitaal ontsloten en soms ook gekoppeld aan lesmethodes. Expertisecentrum SLO en Kennisnet besloten een stap verder te gaan en ontwikkelden voor acht havo-vakken een examentrainer: Proeftuin examens.

Met deze examentrainer hebben docenten een krachtig middel in handen om hun leerlingen met de examenstof te laten oefenen. ‘Je kunt veel gerichter werken,’ vertelt Alex de Lange, docent economie op de scholengemeenschap Sevenwolden in Heerenveen, die aan de pilot meedeed. ‘Vroeger maakten we klassikaal een oefenexamen. Dan besteedden leerlingen ook tijd aan stof die ze al goed beheersten. Zonde. Met de Proeftuin kunnen ze individueel werken aan precies die onderdelen waar ze moeite mee hebben. En als ze een vraag over de stof hebben, kunnen ze direct doorklikken naar de relevante passages uit de lesmethodes.’

In hoeverre leerlingen dankzij de Proeftuin hun eindexamen beter maken, is niet onderzocht. Wel gaven zowel docenten als leerlingen aan dat ze er baat bij hadden. ‘Leerlingen staan niet altijd te juichen als je iets nieuws van ze wilt,’ zegt Petra Fisser, projectleider bij SLO. ‘Maar nu begonnen ze uit zichzelf te vragen voor welke vakken de Proeftuin nog meer beschikbaar is.’

Teaching to the test

Valkuilen zijn er natuurlijk ook. Hoe voorkom je dat het onderwijs straks alleen nog maar op het eindexamen gericht is? Fisser ziet het gevaar, maar denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen. ‘We krijgen nu al feedback van docenten die zeggen dat ze ook hun reguliere toetsen via deze applicatie zouden willen afnemen.’

De voordelen van het werken met digitale middelen als de Proeftuin zijn volgens Fisser evident. ‘Gepersonaliseerd onderwijs, toegesneden op de sterke en zwakke punten van een leerling, heeft de toekomst. De Proeftuin is een stap in die richting en dat is onmiskenbaar winst.’

Uitgevers

Fisser hoopt dat op termijn vergelijkbare systemen beschikbaar komen voor alle schooltypen en leerjaren. Maar het is niet gezegd dat die allemaal door SLO en Kennisnet ontwikkeld gaan worden. Fisser: ‘Een ander moet het nu oppikken.’ Ze heeft goede hoop dat uitgevers van schoolboeken ermee aan de slag gaan. ‘Zij hebben zich bij de Proeftuin zeer coöperatief opgesteld en zien ook de mogelijkheden die zulke software biedt.’

Maar eerst volgt een update van de huidige Proeftuin. Een versie die nog gebruiksvriendelijker is. Begin 2015 zal die gereed zijn.

Meer info: proeftuinexamens.slo.nl.
Dit artikel is verschenen in de rubriek Leerplan in Didactief, november 2014.

Click here to revoke the Cookie consent