Onderzoek

Passend onderwijs: wat gaat goed en wat kan beter?

Tekst Redactie Didactief
Gepubliceerd op 05-12-2014 Gewijzigd op 24-10-2016
De invoering van passend onderwijs verloopt goed, staat in de voortgangs-rapportage die staatssecretaris Dekker deze week naar de Eerste en Tweede Kamer stuurde. Toch zijn er ook verbeterpunten.


Sinds de invoering van passend onderwijs krijgen leerlingen betere en snellere ondersteuning op maat. De meeste scholen en samenwerkingsverbanden nemen verantwoordelijkheid voor het vinden van een passende onderwijsplek voor iedere leerling, en benutten daarbij de ruimte die de nieuwe wet- en regelgeving biedt. Dat zijn de belangrijkste conclusies van een voortgangsrapportage waarin wordt teruggekeken op de eerste paar maanden passend onderwijs.

Maar ondanks deze goede start is er nog wel het een en ander te verbeteren, blijkt uit het onderzoek. Zo is de informatievoorziening aan ouders vaak nog onvoldoende. Welke rechten en plichten hebben zij, en hoe zit het precies met ondersteuning? Voor veel ouders is dat nog altijd niet duidelijk. Volgens het rapport komt dat doordat sommige samenwerkingsverbanden een te weinig informatieve website hebben, of doordat ze de informatievoorziening te veel overlaten aan schoolbesturen.

Een ander punt van zorg zijn de hoogbegaafde leerlingen. Uit de vragenlijst blijkt dat op dit moment maar iets meer dan de helft van de samenwerkingsverbanden een passend onderwijsaanbod heeft voor deze leerlingen. Dat moet beter, vindt het ministerie, want vanaf volgend schooljaar ontvangen samenwerkingsverbanden geld om een dekkend onderwijsaanbod te creëren voor hoogbegaafden.

Een ander verbeterpunt is de samenwerking met gemeenten op het gebied van jeugdhulp. In 2015 worden gemeenten voor jeugdhulp verantwoordelijk; goede afspraken met het onderwijs zijn dus belangrijk. Maar het contact tussen samenwerkingsverbanden en gemeenten verloopt niet altijd vlekkeloos, blijkt uit de vragenlijst. Zo'n 70% van de samenwerkingsverbanden geeft aan dat er een goede samenwerking is, maar dat nog niet helemaal duidelijk is wat de gemaakte afspraken in praktijk zullen betekenen. De overige samenwerkingsverbanden laten weten dat het contact met de gemeente moeizaam verloopt.

De voortgangsrapportage is gebaseerd op een vragenlijst onder de samenwerkingsverbanden, gesprekken met professionals en indrukken van de inspectie.

5 december 2014

Click here to revoke the Cookie consent