Onderzoek

Omarm starter met frisse blik

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 08-12-2022 Gewijzigd op 31-07-2023
Beeld Shutterstock
Beginnende leraren kunnen van meet af aan iets toevoegen aan hun school. Als die school daar tenminste oog voor heeft.

Het is een veelgehoorde anekdote: een starter betreedt vol ambities een school, maar krijgt al snel het lid op de neus. Collega’s nemen de ideeën van de beginneling niet serieus. ‘Leer jij nou eerst maar eens lesgeven.’
Dat is zonde, want beginnende leraren kunnen juist helpen om het onderwijs te vernieuwen. Door hun enthousiasme te temperen kunnen ze bovendien de school of zelfs het beroep verlaten.
Onderzoekers van de Radboud Docenten Academie interviewden negentien eerstegraads leraren over hun ervaringen. Daarbij zoomden ze in op ‘innovatief professioneel potentieel’ (IPP). Nadrukkelijk keken ze hoe dat tot uiting komt tijdens interactie met collega’s of schoolleiders die hen stimuleerden dan wel afremden om een bijdrage te leveren aan de school. Positieve ervaringen gaan over starters die een extra taak krijgen, door collega’s gevraagd worden om samen lesmateriaal te ontwikkelen of een onderwijsactiviteit te organiseren. Zo mocht een starter het Cambridge English programma op school coördineren. De negatieve ervaringen, overigens in de minderheid (18 van de 105), hadden starters vooral met hun schoolleiders. Die miskenden hun talenten, ook als leraren zelf initiatief namen.
Het onderzoek laat verder zien dat starters van meet af aan openstaan voor taken buiten de eigen klas en samenwerking met collega’s. Volgens de onderzoekers is het daarom goed dat begeleidingsprogramma’s niet louter gericht zijn op meer zelfvertrouwen in het lesgeven, maar ook op meer zelfredzaamheid binnen een lerende schoolgemeenschap.

Julia van Leeuwen et al., Early career teachers’ experiences with innovative professional potential in secondary schools in the Netherlands. Professional Development in Education, 2022.

 

Dit artikel verscheen in Didactief, december 2022.

Click here to revoke the Cookie consent