Onderzoek

OESO-hitlijst voor volwassenen

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 04-11-2013 Gewijzigd op 31-03-2017
Na PISA en Pirls is er nu ook PIAAC: een internationale vergelijking van vaardigheden van volwassenen. Nederland staat voor taal, rekenen en probleemoplossing in de top-drie. 

PIAAC is een programma van OESO en de eerste editie is uitgevoerd in 24 landen onder ruim 166.000 mensen tussen de 16-65 jaar. Het is mede bedoeld om aan te tonen hoe belangrijk scholing en vaardigheden zijn voor het werkend bestaan: hoe vaardiger, hoe hoger het uurloon en hoe minder werkloosheid. Bovendien is er een verband tussen vaardigheden en gezondheid en betrokkenheid bij de samenleving.
Nederlandse volwassenen komen goed uit de bus. Voor taalvaardigheid staan we op de derde plaats (na Japan en Finland), voor rekenen delen we met Vlaanderen de derde plaats (wederom na Japan en Finland) en voor probleemoplossen eveneens een derde plaats (nu na Zweden en Finland). Ook Nederlandse jongeren (16-24 jaar) presteren goed: een met Finland gedeelde eerste plaats voor rekenen en een derde plaats voor taal.
Finland en Japan hebben het hoogste percentage (20%) toppresteerders. Italië en Spanje daarentegen presteert bijna 30% van de volwassenen op het laagste niveau. Overigens telt elk land zulke laagpresteerders, ook Nederland.
Sommige landen vertonen een opvallende vooruitgang tussen de generaties. Kijkend naar de leeftijdscategorie 55-65 bungelen Finland en Korea onderaan, maar hun jongeren (16-24) staan juist in de top. In Engeland en de VS scoren jongeren daarentegen nauwelijks beter dan ouderen.
De scores uit PIAAC komen min of meer overeen met die uit PISA. Spannend zal zijn of en hoe Nederland haar toppositie in PIAAC kan handhaven; de Nederlandse PISA- en Pirls-scores vertonen een licht dalende trend. Opvallend is ook dat Nederland nu een aardig percentage toppresteerders heeft (18%), terwijl uit de laatste Pirls/Timms-metingen juist naar voren kwam dat Nederland te weinig excellente leerlingen telt. / BR

Ecbo/ROA, PIAAC: Kernvaardigheden voor werken en leven. Oktober 2013.
Het internationale rapport OECD Skills Outlook 2013 is te vinden op www.oecd.org

Click here to revoke the Cookie consent