Onderzoek

Nieuwe kijk op verzuim

Tekst Peter Zunneberg
Gepubliceerd op 03-06-2013 Gewijzigd op 24-08-2017
Beeld Shutterstock
Het Wellantcollege is een agrarisch opleidingencentrum met vestigingen in de provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland. In 2008 opperde de bestuursraad van het AOC om docenten verzuim rechtstreeks digitaal te laten registreren. Het idee was dat zij zo over meer informatie konden beschikken en deze ook beter konden uitwisselen met elkaar. Digitaal registreren zou, was het idee, ook sneller tot actie leiden. En dat is weer goed om het voortijdig schoolverlaten tegen te gaan.  

In samenspraak met docenten werd op de locatie Westvliet in Den Haag een systeem in gebruik genomen met de naam AIDA, en verder ontwikkeld. Na een paar jaar onderzocht het ITS in Nijmegen de effecten en vergeleek die samen met de Wellantlocatie Oegstgeest met Madestein en Rijnsburg, twee Wellantlocaties waar nog met papier werd gewerkt.

Zorgvuldiger

Docenten die met AIDA werken, voeren absenten direct in op een laptop. En dat is kennelijk fijner dan met de hand, want uit de cijfers blijkt dat de beide AIDA-locaties meer verzuim laten zien dan de niet-AIDA-locaties. Ongeoorloofd verzuim (zonder klokopgegeven reden zoals doktersbezoek etcetera) blijft op alle locaties onder de 0,07 procent. Geoorloofd ziekteverzuim is op de AIDA-locaties twee keer zo hoog (10 procent) als op de niet-AIDA-scholen. Het lijkt er kortom op dat er met AIDA zorgvuldiger wordt geregistreerd wat vroeger niet in de boeken kwam. Als een leerling toen vanwege doktersbezoek of familieomstandigheden niet op school was, werd dat niet altijd in de papieren administratie opgenomen.

Willem-Jan van Rooijen, informatiemanager van het Wellantcollege en vanuit de school als projectleider betrokken bij de ontwikkeling van AIDA, is zeer tevreden over de uitkomsten van het onderzoek. ’Hoewel de onderzoekers dat niet met zoveel woorden hebben gezegd kun je concluderen dat er dankzij AIDA uitgebreider en dus beter wordt geregistreerd.’ Wellantcollege weet nu meer van zijn leerlingen en kan ze beter begeleiden.

Communicatie

Wellantcollege gaat AIDA stapsgewijs op alle scholen invoeren, facultatief. Van Rooijen: ‘Er zijn al vier scholen die ermee werken en volgend schooljaar volgen er in ieder geval nog twee.’ Scholen hoeven AIDA niet per se in te voeren, omdat de leverancier als een soort spin-off van het project het leerlingvolgsysteem heeft aangepast, zodat leerlingverzuim daar ook direct in kan worden bijgehouden. ‘Maar AIDA biedt op het vlak van communicatie zoveel meerwaarde, dat we hopen dat enthousiaste docenten ook hun collega’s overhalen om er gebruik van te maken.’ En daar kunnen de leerlingen alleen maar beter van worden.

Hans van Gennip, Menno Wester , Doeltreffender registreren van lesverzuim Evaluatie van het portaal AIDA, EXMO-onderzoek, Kennisnet, ITS, Nijmegen, 2012.

Dit artikel verscheen in Didactief, mei 2013.

Click here to revoke the Cookie consent