Onderzoek

Nieuw profiel voor lerarenopleidingen

Tekst Barneveld
Gepubliceerd op 11-06-2013 Gewijzigd op 21-10-2016
Een dreigend lerarentekort en steeds minder studenten die leraar willen worden. Actie is dringend nodig, stellen de HBO-Raad en de VSNU (koepel van universiteiten) in een gezamenlijke notitie aan OCW. Een van de oplossingen die ze presenteren in hun 'Lerarenagenda voor de toekomst' is flexibilisering van (vooral) de universitaire lerarenopleidingen.

Er moeten naast de reguliere opleidingen modulaire trajecten komen die opleiden tot tweede- of eerstegraadsbevoegdheid. Geen snelle binnendoorroutes naar het leraarschap, want er moeten niet alleen meer, maar vooral ook betere leraren komen. Twee andere actiepunten zijn dan ook selectie aan de poort en betere nazorg ofwel inductieprogramma's voor starters. Dat laatste moeten scholen samen met lerarenopleidingen regionaal realiseren.

 

Iedere universitaire lerarenopleiding verkent nieuwe wegen. Leiden en Utrecht gaan experimenteren met een zogeheten 45-15 variant, waarbij studenten na driekwart jaar de praktijk in gaan om na, zeg twee jaar, terug te keren voor het laatste kwart van de opleiding en hun definitieve bevoegdheid halen. De Nijmeegse universitaire lerarenopleiding (ILS) kiest juist voor een intensiever traject, in duurzame samenwerking met academische opleidingsscholen uit de regio. 'Zolang studenten nog in opleiding zijn, krijgen ze ruimte om fouten te maken – en daarvan te leren', licht ILS-RU-directeur Pauline Jagtman toe. Daarnaast start ILS-RU een pilot met selectie, waarbij de lerarenopleiding, de faculteit en vooral ook de scholen vertegenwoordigd zijn in de selectiecommissie. Groningen start samen met scholen een inductieprogramma voor startende leraren, ILS-RU haakt daar in 2014 bij aan. Twente ten slotte richt zich op nascholing van zittende leraren en vooral de docentontwikkelteams.

Verder lezen? In ons juninummer vroegen we Wilfried Admiraal, hoogleraar Onderwijskunde aan de Universiteit Leiden, hoe de lerarenopleiding er volgens hem uit zou moeten zien.

11 juni 2013

Click here to revoke the Cookie consent