Interview

Nationaal Curriculum

Tekst Monique Marreveld
Gepubliceerd op 18-09-2014 Gewijzigd op 25-10-2016
Het kabinet kondigt in de begroting 2015 aan dat het curriculum wordt aangescherpt en ambitieuzer wordt 'met bijbehorende standaarden'. Een nationaal curriculum in Nederland? Didactief vroeg dit voorjaar een aantal bekende Nederlanders wat zij graag in zo'n leerplan zouden terugzien. Dit is wat Wim Pijbes, directeur van het Rijksmuseum, zegt over wat leerlingen zouden moeten leren.

'Wat telt zijn creatieve geïnspireerde enthousiaste mensen. In onze snel veranderende wereld is een battle for talent gaande, om het op z'n Hollands te zeggen, waar het niet om diploma's draait. Kennis is over de hele wereld beschikbaar: als je iets niet weet, ga je naar Wikipedia of Google en is het anytime beschikbaar, als water uit de kraan. Overal. Altijd.

Taal en rekenen vormen natuurlijk je gereedschap. Daar moet ieder kind over beschikken. Maar het gaat erom: wat doe je ermee, hoe wend je dat gereedschap aan? Creativiteit telt. De een heeft 't en de ander niet.

'Creativiteit telt, maar kun je niet leren'

Maar ik geloof wel in de stimulerende en prikkelende rol van het onderwijs. Kijk, feiten en kennis zijn de bakstenen, maar om er een gebouw van te maken, heb je verbeelding nodig. Of we dan allemaal handvaardigheid moeten krijgen of allemaal naar De Nachtwacht moeten? Ach, mensen moeten meer getraind worden om de juiste vragen te stellen dan alleen de juiste antwoorden te geven. In die zin zijn musea plekken waar de verbeelding geprikkeld en gestimuleerd wordt. Door schoolbezoeken naar musea te stimuleren kunnen we creatievere mensen maken.' 

Click here to revoke the Cookie consent