Onderzoek

Muziek en het puberbrein

Tekst Redactie Didactief
Gepubliceerd op 10-08-2015 Gewijzigd op 17-10-2016
Scholieren in het voortgezet onderwijs hebben baat bij muziekles, concluderen Amerikaanse onderzoekers. Door muzikale training blijven de hersenen van pubers namelijk gevoelig voor subtiele klankverschillen, wat de taalvaardigheid bevordert.

Dat muziekles bij jonge kinderen een positief effect heeft op taalverwerving, was al uit eerder onderzoek gebleken. Maar geldt dat ook voor pubers? Dat wilden onderzoekers van de Amerikaanse Northwestern University graag weten.

Ze volgden 40 scholieren (14-18 jaar) uit Chicago en omstreken tijdens hun periode op high school. Ongeveer de helft van deze studenten volgde twee tot drie uur per week muzieklessen; de andere heft nam deel aan een fysiek trainingsprogramma met veel fitness. Voorafgaand aan het onderzoek scoorden beide groepen scholieren even hoog op taal- en luistervaardigheid.

Door middel van een aantal luistertesten en een EEG-onderzoek testten de onderzoekers hun proefpersonen vervolgens zowel in het eerste als in het laatste schooljaar op hun vermogen om subtiele klankverschillen te onderscheiden. In het eerste jaar was er op dat gebied nog geen verschil te zien tussen de twee groepen, maar in het laatste jaar wel: de scholieren die muziekles hadden gevolgd, konden beter geluidsvariaties en klankverschillen onderscheiden dan de andere groep jongeren.

Hoe komt dat? De onderzoekers vermoeden dat dit verschil te maken heeft met het aantal verbindingen tussen de zenuwcellen in de hersenen. In de puberteit neemt dat aantal normaal gesproken af, maar door muziekles blijven de verbindingen tussen zenuwcellen in stand, lijkt het. Daardoor blijven tieners die muziekles volgen beter in staat om klankverschillen te herkennen. De onderzoekers pleiten er dan ook voor dat muziek, een vak dat door bezuinigingen vaak onder druk staat, behouden blijft in het voortgezet onderwijs.

Adam T. Tierney, Jennifer Krizman en Nina Kraus: Music training alters the course of adolescent auditory development, PNAS, juli 2015.

10 augustus 2015

 

Click here to revoke the Cookie consent