Onderzoek

Mbo'ers en taal

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 08-06-2017 Gewijzigd op 03-11-2017
Mbo-studenten vinden Nederlands en Engels heel belangrijke vakken. En ze zijn, zo blijkt uit een enquête van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) onder ruim 1.600 mbo’ers, tevreden over hun leraren.

Ongeveer 70% vindt dat hun leraar goed kan uitleggen, en bijna acht op de tien studenten zijn van mening dat hun leraar Nederlands of Engels verstand heeft van zijn vak. Wel missen ze persoonlijke begeleiding en uitdaging in de lessen. Slechts 37% vindt het vak Nederlands uitdagend, en bij Engels is dat niet meer dan 31%. Vooral de lessen Engels sluiten vaak (56%) niet aan bij hun niveau.

Taal is zeg maar niet ons ding. Een onderzoek naar taalonderwijs in het mbo. JOB, 2017. Meer info: www.job.nl.

Dit artikel verscheen in Didactief, juni 2017.

Click here to revoke the Cookie consent