Onderzoek

Mbo en de 21e eeuw

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 04-03-2021 Gewijzigd op 07-07-2021
Uit het NRO-onderzoek 'Move21' blijkt dat Mbo-studenten kritisch en mediawijs zijn. Om het stellen van grenzen en gezond gedrag geven ze minder.

Mbo-studenten vinden hun creatieve en communicatieve vaardigheden en hun loopbaancompetenties ruim voldoende. Kritisch denken en mediawijsheid scoren hoog, het stellen van grenzen en gezond gedrag lager. Dat blijkt uit het NRO-onderzoek Move21, waarbij onderzoekers een jaar lang de ontwikkeling volgden van 21e-eeuwse vaardigheden bij ruim tweeduizend mbo-studenten van vier innovatieve onderwijsprogramma’s, waaronder het kunst- en cultuurarrangement van ROC Friese Poort en het techniekatelier van het Koning Willem I College. Het onderzoek leverde een handreiking en toolkit op waarmee docenten 21e-eeuwse vaardigheden formatief kunnen beoordelen.

Pieter Baay e.a., Toekomstgerichte vaardigheden in ontwikkeling in het mbo. Een nieuw perspectief op 21ste-eeuwse vaardigheden, loopbaancompetenties en burgerschapsvaardigheden uit de praktijk. ECBO en KBA Nijmegen, 2020 (NRO-onderzoek Move21).


Dit artikel verscheen in Didactief, maart 2021

Click here to revoke the Cookie consent