Onderzoek

Lesmethode is niet heilig

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 10-05-2010 Gewijzigd op 26-10-2016
Trouw, maar flexibel. Zo kan de relatie tussen leerkracht en lesmethode omschreven worden, blijkt uit de laatste door SLO uitgevoerde Leermiddelenmonitor. Bovendien groeit het gebruik van digitale leermiddelen. 

Jaarlijks monitort het Kenniscentrum Leermiddelen van SLO het gebruik van leermiddelen. Dit jaar (2009/2010) werd ingezoomd op het gebruiken, ontwikkelen en delen van (digitale) leermiddelen. In totaal werkten 1200 leraren uit primair en voortgezet onderwijs mee. Net als in vorige jaren laat de monitor zien dat leraren de methode als basis gebruiken. Negentig procent van de leraren zegt flexibel met de methode om te gaan. In het primair onderwijs volgen docenten doorgaans de lesmethodes taal en rekenen vrij strak, de methodes voor zaak- en creatieve vakken worden losser gehanteerd. Daarnaast ontwikkelen ze zelf lesmateriaal. In het primair onderwijs geldt dat voor 72 procent en in het voortgezet onderwijs zelfs voor 86 procent. Belangrijkste reden is om meer differentiatiemogelijkheden en extra (oefen)materiaal te kunnen bieden. Leraren ontwikkelen vaak alleen, maar ook wel met directe collega’s. Het merendeel (90 procent) houdt het materiaal niet voor zichzelf, maar deelt het genereus met collega’s. Dat delen van leermiddelen gebeurt vooral met de directe collega’s. Een opvallend klein deel (po 2 procent, vo 5 procent) plaatst de eigengemaakte leermiddelen op speciale open sites (zoals de vakcommunities). Zelf actief materiaal op het web zetten mag nog een uitzondering zijn, docenten maken wel steeds meer gebruik van internet. Zo is het aantal leraren in het voortgezet onderwijs dat een elektronische leeromgeving gebruikt, toegenomen van 44 procent vorig schooljaar naar 55 procent dit jaar. Populair zijn Teletop (37 procent), It’s Learning (28 procent) en Moodle (12 procent) en daarnaast de methodegebonden leeromgevingen. In het primair onderwijs is het digitale schoolbord populair: meer dan 65 procent gebruikt het, onder meer om filmpjes, internetpagina´s en educatieve software te tonen.

Het complete onderzoeksrapport is te downloaden van http://www.slo.nl/leermiddelenmonitor

Click here to revoke the Cookie consent