Nieuws

Leren in crisis

Tekst Kirsten de Boer
Gepubliceerd op 18-03-2019 Gewijzigd op 21-03-2019
De jeugdwerkloosheid mag nu dan wel op z’n laagst zijn sinds het begin van deze eeuw (aldus CBS), tijdens de economische crisis van tien jaar geleden stond het er heel anders voor. Wat deed dat met het leergedrag van jongeren?

Jongeren hebben meer last van werkloosheid door de crisis dan ouderen. In een slechte arbeidsmarkt wordt doorstuderen dan een aantrekkelijke optie, zo blijkt uit onderzoek naar scholing en arbeidsmarkt in de periode 2008-2014 van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Met name mbo-bol-gediplomeerdenkiezen er in crisistijd eerder voor om een vervolgopleiding te gaan doen. Een logische keuze, want ze stellen zo hun toetreding tot de arbeidsmarkt uit en maken zichzelf in de tussentijd aantrekkelijker voor een nieuwe werkgever. Mbo’ers worden doorgaans harder getroffen door een economische crisis: extra onderwijskwalificaties leveren hen dan meer op dan hbo’ers. Deze laatste groep  ondervindt doorgaans meer moeite bij het doorstromen naar een hoger niveau, zowel qua toelating als financieel. Hbo’ers studeerden dan ook minder door tussen 2008 en 2014. Ze deden wel langer over hun studie: mogelijk om het moment van werken uit te stellen.

Afgestudeerde mbo’ers en met name hbo’ers namen tijdens de crisis minder deel aan bedrijfscursussen en -trainingen. Bedrijven lijken dus te besparen op het professionaliseren van hun personeel als het slecht gaat. 

De effecten van de crisis zijn overigens niet voor iedereen even sterk: zo worden mannen, onafhankelijk van hun niveau, harder getroffen in hun leergedrag dan vrouwen. Vrouwen studeren altijd al minder vaak door dan mannen, maar trekken zich van een crisis niks aan. Ook etniciteit speelt een rol: mensen met een niet-westerse migratieachtergrond studeren vaker door, of het nu crisis is of niet, mogelijk omdat zij moelijker werk kunnen vinden en zo hun kansen op de arbeidsmarkt willen vergroten. Zij krijgen minder vaak de kans om in hun baan cursussen te volgen. Er blijkt ook een relatie tussen studiecijfers en vervolgopleiding en cursussen: mensen met een laag eindcijfer zijn minder snel geneigd om cursussen te volgen en om door te leren, vooral wanneer ze hbo hebben gedaan.  

Veranderingen in het leergedrag van schoolverlaters op de korte hebben invloed op de arbeidskansen op de lange termijn. Hoewel na het mbo of hbo doorstromen naar een vervolgopleiding niet uit lijkt te maken voor de werkloosheid na vier tot acht jaar, leidt minder cursusdeelname tijdens de crisis wel tot een slechtere positie op de arbeidsmarkt.. Goed om mee te nemen dus: ook tijdens de crisis is het nuttig om cursussen te blijven doen, als het even kan. Daar heb je jaren later nog profijt van.


Lees hier het volledige onderzoek van ROA.
Dit onderzoek maakt deel uit van het NRO-project 
Levenslang leren en competentieontwikkelingprojectnummer 405-16-402.

Verder lezen

1 Rendement cursussen blijft achter
2 Samenwerkingskracht

Click here to revoke the Cookie consent