Nieuws

Leraar mist leerling

Tekst Redactie
Gepubliceerd op 10-04-2020 Gewijzigd op 09-04-2020
Beeld Annedien Nuijens
Ruim 9 op de 10 leerkrachten mist het dagelijkse contact met leerlingen nu de scholen gesloten zijn. Dat blijkt uit een enquête van DUO Onderwijsonderzoek & Advies en Didactief onder 606 leraren uit het basisonderwijs. Collega’s worden iets minder vaak gemist, maar toch door een ruime meerderheid.

De afgelopen weken zetten leraren het digitale onderwijs razendsnel op poten. Bij vrijwel iedereen uit groep 3 tot en met 8 is dit gelukt, blijkt uit een enquête van DUO Onderwijsonderzoek &Advies en Didactief. Maar lesgeven op afstand gaat niet iedereen gemakkelijk af. Een overgrote meerderheid (92%) mist het dagelijkse contact met leerlingen. Ook collega’s worden gemist, hoewel in mindere mate.

 

Tegenvaller of meevaller?

Valt het afstandsonderwijs nu mee of tegen? Hierover zijn de leerkrachten verdeeld. Iets meer dan de helft (52%) vindt dat het meevalt, tegenover 48% die teleurgesteld is. Positieve geluiden zijn dat het proces steeds beter op gang komt en dat er veel digitale middelen voorhanden zijn. Aan de andere kant is het voor sommigen een nadeel dat het werk het privéleven overlapt. Ook het gebrek aan sociaal contact valt zwaar.

 

Zorgen

Veel leerkrachten maken zich zorgen over de komende maanden. Als de scholen nog vier weken dicht blijven, is dat voor de meesten nog te overzien. Slechts een derde verwacht dan grote problemen voor  zijn leerlingen. Dit verandert als de maatregelen tot de zomervakantie aanhouden. Bijna driekwart van de leerkrachten is bang dat kinderen dan ernstig in de problemen komen, met name de zwakke groep. Ze zijn ongerust dat leerlingen minder gemotiveerd zullen zijn en dat afstandsonderwijs teveel van ouders vraagt. Nu al merkt 40% dat het moeilijker wordt om leerlingen bij de les te houden. Of de achterstanden straks kunnen worden ingehaald, is voor velen maar de vraag. 39% denkt van wel en 49% van niet.  

 

Lespakketten en videobelletjes

Hoe ziet het afstandsonderwijs er eigenlijk uit? De meeste leerkrachten (89%) laten hun leerlingen werken met leerlingsoftware, zoals Snappet, Gynzy of methodeprogramma’s. 64% laat leerlingen papieren lespakketten ophalen - 15% brengt deze pakketten zelfs thuis. De helft mailt opdrachten of instructiefilmpjes naar de ouders. Videobellen gebeurt vooral met de hele groep (43%) en één op één (49%). Veel leerkrachten pakken ook de telefoon: 60% belt met kinderen apart. Iets minder dan de helft slaagt erin om zijn leerlingen feedback te geven (47%).


Lichtpuntjes

Goed nieuws is dat de leerkrachten inschatten dat 91% van hun leerlingen thuis serieus aan het werk is. Een klein deel (7%) is minder betrokken en 2% is helemaal buiten beeld. Driekwart van de leerkrachten geeft aan dat dit komt doordat ouders vaardigheden missen om hun kind te helpen. Omstandigheden in het gezin spelen ook een rol, of het speelse karakter van het kind. De meeste leraren (84%) nemen telefonisch contact op om de leerling weer bij de les te betrekken, slechts 2% doet niets. 

 

Tevreden

Nog een lichtpuntje: over de resultaten van rekenen en taal zijn vrijwel alle leerkrachten (ruim 9 op 10) tevreden. Deze vakken krijgen dan ook de meeste aandacht. Toch blijkt dat leraren ook kleinere vakken als bewegingsonderwijs, handvaardigheid en tekenen digitaal geven.
Over het algemeen is ruim de helft tevreden over de resultaten die zij met afstandsonderwijs boekt. Deze leerkrachten zien leerlingen die hard werken (37%),    voldoende vooruitgang boeken (24%) en hulpvaardige ouders (15%). Ruim een derde is niet tevreden, maar ook niet ontevreden. Zij hebben weinig zicht op leerlingen (34%), zien weinig mogelijkheden tot sociaal contact (29%) of vinden het te vroeg om een oordeel te vellen over online lesgeven (16%). Slechts 5% is echt ontevreden. 
 

Click here to revoke the Cookie consent