Recensies

Leestips Simone Doolaard

Tekst Simone Doolaard
Gepubliceerd op 04-09-2018 Gewijzigd op 06-09-2018
Simone Doolaard geeft leestips. Didactief interviewde haar over haar baan als manager onderwijs en kwaliteit bij een schoolbestuur. 

Charles Teddlie en David Reynolds, The International Handbook of School Effectiveness Research
RoutledgeFalmer (2000).

In Utrecht ben ik opgeleid in de traditie van onderwijsinnovatie en schoolverbetering. Vraagstukken over hoe scholen veranderen speelden daar een belangrijke rol. In Twente ben ik gepromoveerd in de traditie van onderwijseffectiviteit waarbij het meer draait om het wat: wat maakt dat een school of een leerkracht bij leerlingen de beste resultaten behaalt? Dit boek representeert de pogingen om beide tradities te verbinden: het geeft een doel en handvaten om daar te komen. Eigenlijk dus een voorloper van wat auteurs als Marzano nu publieksvriendelijker voor het voetlicht brengen.

Robert Slavin, Nancy Madden, Bette Chambers & Barbara Haxby, 2 Million Children.
Uitgeverij Corwin Press (2009).

Als het gaat over het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar de praktijk, dan is Success for All wel een heel goed voorbeeld. Robert Slavin en Nancy Madden zijn in de jaren 80 door een enkele school in Baltimore uitgedaagd om de resultaten van hun onderzoek nu eens praktisch te maken en te laten zien dat het echt kan werken voor kinderen in achterstandssituaties. In de loop van de jaren is Success for All uitgegroeid tot een grote organisatie waarvan inmiddels 2 miljoen kinderen, ook in Nederland, hebben geprofiteerd en nog steeds neemt de verbinding tussen praktijk en onderzoek daarbij een belangrijke plaats in.

Cyrilla van der Donk en Bas van Lanen, Praktijkonderzoek in de school.
Uitgeverij Coutinho (2012).

Er zijn inmiddels een heleboel publicaties over het doen van praktijkonderzoek door leerkrachten, maar dit is het boek dat ik zelf veel heb gebruikt. Uitgangspunt is dat het onderzoek eerst en vooral ten dienste staat van de onderwijspraktijk van de leerkracht. Het komt voort uit een vraag van een leerkracht zelf en het eindproduct is bruikbaar in de groep of de school. In dit boek gaat het niet alleen over de methoden en technieken, maar juist ook over hoe praktijkonderzoek samen opgaat met onderwijsverbetering en duurzame schoolontwikkeling. Interessant voor scholen die binnenkort aan de slag gaan met een nieuw schoolplan en die praktijkonderzoek daarin een plek willen geven.

Lees hier het interview met Simone Doolaard. 

Verder lezen

1 Onderzoeker in onderwijsland

Click here to revoke the Cookie consent