Onderzoek

Kort & Goed: Video Feedback Coaching bij w&t

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 30-03-2017 Gewijzigd op 12-09-2017
Hoe kan Video Feedback Coaching leraren in de bovenbouw van het basisonderwijs helpen om zich wetenschap- en techniekonderwijs meer eigen te maken?

De bevindingen

Bij Video Feedback Coaching krijgen leraren eerst een theorieles over de didactiek van wetenschap- en techniekonderwijs. Daarna bekijken en bespreken ze met een coach vier op video opgenomen lessen.

Bij vergelijking met de nulmeting blijken leerlingen acht weken na de coaching meer en complexer te zijn gaan redeneren. De uitingen van de leraren zijn dan meer open en stimulerend. Ze voelen zich zelfverzekerder en vinden de lessen leuker om te geven, terwijl leerlingen meer betrokken zijn bij de les.

De coaching resulteerde niet in betere scores op de Citotoets natuur en techniek. Maar deze toets doet geen recht aan de doelen van wetenschap- en techniekonderwijs: hij meet vooral kennis in plaats van begrip, creativiteit en redeneervaardigheden.


Tips voor leraren

Kinderen veroveren wetenschappelijke inzichten door interactie met elkaar en de leraar. Het is de kunst om hun nieuwsgierigheid te voeden. Neem als leraar zelf een onderzoekende houding aan: geef niet (meteen) het antwoord, maar ondersteun leerlingen met open vragen. Vraag door en prikkel hen telkens verder te denken en uit te proberen. Neem eens een les op en bespreek deze na met een collega. Je ziet dan terug welk effect jouw gedrag en woorden hebben op leerlingen.

Sabine van Vondel, Scientific Understanding of Students in the Picture: The Evaluation of Video Feedback Coaching for Upper Grade Teachers During Science and Technology Education. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, 2017. Deelonderzoek van TalentenKracht.

Dit artikel verscheen in Didactief, april 2017.

Bronvermelding

1 TalentenKracht Groningen

Verder lezen

1 TalentenKracht

Click here to revoke the Cookie consent