Onderzoek

Kort & Goed: Onderzoek en ontwerp in technasium

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 30-11-2012 Gewijzigd op 18-10-2017
Stichting Technasium wilde weten wat leerlingen vinden van het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) en in hoeverre dit hun beeld van bèta en techniek (positief) beïnvloedt.

De bevindingen:

Technasia geven een eigen invulling aan het vak O&O: leerlingen voeren opdrachten voor bedrijven uit. Leerlingen blijken dit leuk te vinden: ze voelen zich uitgedaagd en voelen zich eigen baas van de opdracht. Dat geldt vooral voor leerlingen in de bovenbouw: zij krijgen meer vrijheid van docenten om het helemaal zelf te doen. Dat heeft meestal ook een positieve invloed op hun beeldvorming.

Tips voor andere technasia:

Zorg voor actuele opdrachten met een duidelijke ontwerpcomponent, dat waarderen leerlingen het meest. Zorg bovendien voor diverse opdrachten, zodat leerlingen iets te kiezen hebben. Zorg voor een zichtbare opdrachtgever die tijd heeft voor begeleiding en die een aandeel in de beoordeling krijgt. 

 

Gjalt Prins, Martin Vos & Albert Pilot, Leerlingpercepties van Onderzoek & Ontwerpen in het technasium. Freudenthal Instituut, 2011.

Dit artikel verscheen in Didactief, november 2012.

Click here to revoke the Cookie consent