Onderzoek

Kort & Goed: Nieuwkomers in het po

Tekst Jolanda Spoelstra
Gepubliceerd op 30-10-2012 Gewijzigd op 20-12-2017
Hebben leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders extra vaardigheden nodig om goed om te kunnen gaan met asielzoekers en andere nieuwkomers? Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Landelijke Ondersteuning Onderwijs Nieuwkomers (LOWAN)

De bevindingen

Nee, extra vaardigheden zijn niet nodig. Wel blijken sommige vaardigheden belangrijker, zeggen experts en professionals. Kennis hebben van andere culturen bijvoorbeeld en leerlingen stimuleren zich in elkaars cultuur te verdiepen. Samenwerking met partijen buiten de school is ook belangrijk. En schoolleiders moeten ook met weinig informatie beslissingen kunnen nemen over passend onderwijs voor een leerling.

Tips voor andere scholen

Een speciaal competentieprofiel voor het werken met nieuwkomers is niet nodig. Wel moeten vooral leerkrachten en intern begeleiders een groter beroep doen op een aantal competenties. Zo moeten zij flexibeler zijn en goed kunnen communiceren (zowel verbaal als non-verbaal) met ouders die geen Nederlands spreken. Schoolleiders moeten hun best doen zichtbaar te zijn binnen de gemeente en andere instellingen buiten de school.

Marijke van Vijfeijken en Tamara van Schilt-Mol, Nieuwkomers in het basisonderwijs. Tilburg/Eindhoven, IVA/ESoE, 2011. Te downloaden op www.kortlopendonderzoek.nl

Dit artikel verscheen in Didactief, oktober 2012.

Click here to revoke the Cookie consent